This page contains a Flash digital edition of a book.
DEENSE SPEELFILM OVER BESCHULDIGING OORLOGSMISDADEN IN AFGHANISTAN A War (Krigen)


De Deense film Brothers, over een getraumatiseerde Afghanistanveteraan, werd in 2004 een grote interna- tionale hit die in Hollywood ook prompt een remake kreeg. Dit jaar doet Denemarken opnieuw van zich spreken met twee oorlogsfilms. Land of Mine werd op het filmfestival in Rotterdam door het publiek tot beste film verkozen en A War behaalde een Oscarno- minatie.


“H


et goede van solda- ten is dat ze gewend zijn om oefeningen serieus te nemen. Een


oefening is eigenlijk net zoiets als acteren. Het is alsof je in een oorlog zit en dat is net als een filmproductie”, aldus de Deense regisseur Tobias Lindholm naar aanleiding van zijn film A War (Deense titel: Krigen). Omdat hij de film zo realistisch mogelijk wilde maken, gebruikte Lid- holm voor de scènes die zich in Afghanistan afspelen maar drie ‘echte’ acteurs, de rest van de rollen wordt gespeeld door echte Afghanistanveteranen.


Oorlogsmisdaad De film concentreert zich op de Deense commandant Claus Michael Pedersen (Pilou Asbæk) die er met zijn mannen onder zware omstandigheden in Afgha- nistan het beste van probeert te maken. Ondertussen maken we ook kennis met het thuisfront van Pedersen, zijn echtgenote Maria (Tuva Novotny), die er alleen voor staat met drie kinderen die hun vader dagelijks missen. Als Claus in een turbulent gevecht met de taliban samen met een zwaargewonde jonge soldaat geïsoleerd raakt van de rest van zijn eenheid, geeft hij het commando om het gebied te laten bombarderen om de weg vrij te maken voor de reddings- helikopter. Zijn resolute beslissing redt het leven van de soldaat, maar als tus- sen de resten van de gebombardeerde gebouwen de lijken worden gevonden


Het huwelijk van de Deense veteraan Claus Michael Pedersen (Pilou Asbæk) en zijn vrouw Maria (Tuva Novotny) wordt in A War (Krigen) zwaar op de proef gesteld.


A War (Krigen) is sinds 21 juli verkrijgbaar op dvd en blu-ray.


Win dvd Krigen!


van Afghaanse vrouwen en kinderen, wordt Pedersen beschuldigd van een oorlogsmisdaad. A War is een realistisch drama met veel oog voor detail. Lindholm schuwt ook niet om te laten zien hoe de relatie van de militairen met de lokale bevolking verruwt. “Als je leven elke dag op het spel staat en je ziet je kameraden voor je ogen sneuvelen, dan verschuift je morele kompas. Als je je voortdurend afvraagt of er een bermbom ligt en wie die daar voor je heeft klaargelegd, ver- trouw je vreemdelingen niet meer”, verklaart Lindholm. Ook de impact van een militaire uitzending op het thuis- front wordt in de film overtuigend in beeld gebracht. “Een militair op uitzen- ding is tevens iemands echtgenoot, iemands zoon en iemands vader. Zijn leven raakt ook dat van anderen.”


September Films stelt vijf exempla- ren van de dvd van Krigen beschik- baar om te verloten onder de inzen- ders van het goede antwoord op de volgende vraag:


Regisseur Tobias Lindholm is tot nu toe vooral bekend als scriptschrij- ver. Zo schreef hij het scenario voor drie films van een bekende Deense regisseur. Wat is de naam van die regisseur?


Stuur uw antwoord vóór 1 septem- ber per e-mail naar pluspoint@ veteranen.nu onder vermelding van ‘Prijsvraag 6b’ (vergeet dan niet uw adres te vermelden). Een (brief) - kaartje mag ook, dat stuurt u naar Checkpoint, Postbus 1091, 6501 BB te Nijmegen. Over de uitslag van de prijsvraag kan niet worden gecor- respondeerd.


juli-augustus 2016 31


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65