This page contains a Flash digital edition of a book.
Luchtverkeersleider kapitein Erwin Schuurbiers wordt in 2014 voor de vijfde keer winnaar en in 2015 en 2016 tweede op het NMK Militaire Vijfkamp.


De sporttaal barst van de verwij- zingen naar militair en oorlog. Op het speelveld strijden verde- digers en aanvallers in gesloten formaties. Voetbal is oorlog, zo wist Rinus Michels. Zo wordt een geconcentreerde verrassingsaanval op de spelverdeler (quarterback) in het American football een blitz


Een episode uit de Koreaoorlog


Bizar is wel het juiste woord voor de Inter Camp Prisoner of War Olympics tijdens de Koreaanse oorlog. Communis- tisch China en Noord-Korea organiseerden deze pseudo- spelen voor krijgsgevangenen in november 1952. De tempe- raturen lagen ver onder nul. Het evenement was een lompe propagandastunt en onderdeel van de communistische ‘Vredes- campagne’. Of het idee afkomstig was uit de koker van de Grote Leider Mao is niet bekend, maar hij stemde er wel mee in. De Chinezen en Noord-Koreanen verzamelden vijfhonderd deel- nemers uit elf naties. Op het programma stonden onder meer American football, ‘gewoon’ voetbal (gedomineerd door de Britten), atletiek, honkbal, vol- leybal en boksen. Alles bij elkaar was het een ongegeneerd staaltje psychologische oorlogvoering.


China en Noord-Korea wilden zo bewijzen dat ze hun krijgs- gevangenen geheel volgens de Geneefse Conventies behandel- den. Via de Sovjet-Unie werden sympathiserende communisti- sche Britse journalisten inge- vlogen. De Chinezen maakten een show van het uitdelen van medailles en cadeautjes. Volgens niet-deelnemende krijgsgevan- genen hing over deze imitatie- spelen de geur van collaboratie. De deelnemers zelf verdedigden zich met het argument dat de oorlog eind 1952 toch al op zijn einde liep: het maakte allemaal weinig meer uit. Overigens waren de Inter Camp Prisoner of War Olympics niet helemaal uniek. In de zomer van 1944 kregen Poolse officieren in de Duitse krijgsgevangen- kampen Woldenberg en Gross Born toestemming voor de organisatie van een Olympiade.


De Spelen van Tokio in 1940 waren geschrapt: 1944 was het volgende olympische jaar. De Polen ritselden een bedlaken als geïmproviseerde olympische vlag. Naar verluidt salueerden Duitse officieren naar deze vlag. Het postkantoor van het kamp bracht zelfs een speciale herden- kingspostzegel uit. De Duitsers stelden wel een begrijpelijke eis: geen sporten zoals speerwerpen, boogschieten of schermen…


genoemd. Dan verbaast het niet dat een Amerikaanse oorlogsver- slaggever ooit erkende dat hij het gemakkelijker vond het slagveld in woorden te vatten, omdat hij in een eerder leven sportverslaggever was geweest! George Orwell (auteur van 1948 en Animal Farm) moest van al dat, in


zijn ogen, opgefokte nationalisti- sche sportgedoe weinig hebben. ‘Internationale sport’, zo schreef Orwell, ‘heeft niets van doen met fair play, maar alles met haat, jaloe- zie, brallerigheid en sadistisch geweld. In other words, serious sports is war minus the shooting.’ Aanvalluh!


Het affiche van de Olympische Spelen voor krijgsgevangenen in Korea 1952.


juli-augustus 2016 11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65