This page contains a Flash digital edition of a book.
Veteranenombudsman onderzoekt klacht Veterans MC


De Veteranenombudsman heeft minis- ter Ard van de Steur van Veiligheid en Justitie tekst en uitleg gevraagd over de gang van zaken rond motorclub Vete- rans MC. Leden van de motorclub heb- ben zich bij de ombudsman beklaagd over het feit dat zij door het ministerie worden aangemerkt als een Outlaw Motorcycle Gang. Zij vinden dat ten onrechte wordt aangenomen dat een meerderheid van hen zich schuldig zou hebben gemaakt aan strafbare feiten. De leden, voor een deel veteranen die nog in actieve dienst zijn van Defensie, heb- ben privé en op het werk last van deze kwalificatie.


Defensie voldoet niet aan zorgplicht bij Bosniëveteraan


Defensie heeft een veteraan onvoldoende maatwerk geboden na zijn ziekmelding en daaropvolgende ontslag. Hij kreeg geen arbeidsongeschiktheidsuitkering toegekend en werd ook niet begeleid in het kader van zijn re-integratie. Ten onrechte, zo meent Veteranenombuds- man Reinier van Zutphen. Defensie is volgens hem tekortgeschoten in de bij- zondere zorgplicht voor veteranen die als gevolg van hun inzet zorg nodig hebben. De landmachtveteraan werd uitgezonden naar Kosovo en Bosnië. Ruim drie jaar na de tweede missie, kort voor de eind- datum van zijn contract, meldde hij zich ziek wegens psychische klachten. Na de ziekmelding gaf Defensie onvoldoende invulling aan de verzuimbegeleiding, is het oordeel van Van Zutphen. Na afloop van zijn contract werd de veteraan wel blijvend ongeschikt bevonden voor de dienst, maar ontving na zijn doorbetaling wegens ziekte geen arbeidsongeschikt- heidsuitkering en is ook niet begeleid in het kader van zijn re-integratie. Hiermee ontstonden ook grote financiële proble- men voor de betrokken veteraan. De Veteranenombudsman doet Defensie de aanbeveling om in een individueel gesprek met de veteraan te bespreken hoe het vertrouwen in de Defensieorganisatie kan worden hersteld. (MW)


Eerder dienden de veteranenmotor- rijders een klacht in bij de minister. De reactie daarop was dat uit informatie van de politie zou zijn gebleken dat bijna tweederde van de leden van de club voor een (gewelds-)misdrijf is ver- oordeeld. Maar in een nota van Defen- sie zelf staat dat uit eerder onderzoek door politie en de Koninklijke Mare- chaussee niet is gebleken dat militairen die lid zijn van een motorclub, waar- onder de Veterans MC, over criminele antecedenten beschikken. Bovendien moeten alle nog actief dienende militai- ren beschikken over een Verklaring van geen bezwaar. (FL)


Leden van de Veterans MC op Landgoed Vrijland in 2011. Foto: William Moore


Doorstart Veteranenshop


Onlangs heeft Cose della Vita een overeenkomst getekend voor over- name van de Veteranenshop. Hierdoor is de Veteranenshop weer online en wel in een nieuw jasje. Achter Cose della Vita zit luchtmachtveteraan Soraya van Weereld. Zij is online met de reeds bekende artikelenreeks (zie Checkpoint 2-2016), maar gaandeweg worden nieuwe artikelen toegevoegd. Deze zullen mede geïnspireerd zijn op de wensen en verlangens van de vete- ranen en hun thuisfront. (KJ)


Neem een kijkje op veteranenshop.nl.


Speciale veteranenactie Mud Masters


Op 24 en 25 september aanstaande is Mud Masters Biddinghuizen (zie ook pag. 47). Mud Masters is een uitdagend hindernis- parcours gebaseerd op mariniersstorm- banen. Het is geen wedstrijd; het gaat erom dat je samen de finish haalt, je eigen grenzen verlegt en daarmee een prestatie neerzet waar je je leven lang trots op kan zijn. Ben je veteraan en heb je een vetera- nenpas? Doe dan op 24 september mee met 40 procent korting! (KJ)


juli-augustus 2016


7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65