This page contains a Flash digital edition of a book.
To the Point


In To the Point kunt u kort en bondig uw mening kwijt. De redactie behoudt zich het recht voor brieven te redigeren en in te korten. Helaas kun- nen slechts enkele van de vele brieven die bin- nenkomen worden geplaatst. Brieven kunt u stu- ren naar: Checkpoint, brievenrubriek To the Point, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of (o.v.v. uw huis- adres) tothepoint@veteranen.nu.


AOW-gat Ten eerste de complimenten voor wat betreft de organisatie van de Veteranen- dag, het opzetten van het Veteranenin- stituut en het Veteranenloket en verdere dingen in het belang voor de veteraan. Mij is wel eens gevraagd om ook mee te lopen op Veteranendag, maar dat doe ik zeker niet. De reden hiervoor is dat ik niet langs een podium ga marcheren waar mensen op staan die mij zwaar teleurstellen. Ik voel mij ontzettend in de steek gela- ten door de politiek. Ik moest toen ik 56 jaar was de dienst verplicht verlaten, mijn tijd zat erop. Vanaf dat moment met FLO. Ik kreeg een uitkering tot mijn 65e en dat zou dan overgaan op mijn militair pensioen en mijn AOW. Nu is de AOW-leeftijd verhoogd naar 67 jaar. Je zou denken: dan schuift alles twee jaar door. Helaas, dat is te simpel gedacht. Ik kom nu in een AOW-gat te zitten van twee jaar. Gewoon twee jaar wel pensioen, maar geen AOW. Dat is voor sommigen met een dik jaarsalaris misschien op te brengen, maar neemt u van mij aan, voor veel anderen niet. Ik heb de AOW (€ 810,-) gewoon nodig. Ik kan dat niet missen, en met mij vele anderen ook niet. De consequentie is dat ik wellicht mijn huis moet verko- pen. Ook de rechter vond er vorig jaar wat van, maar daar heeft de huidige minister van Defensie, om het netjes te zeggen, tot dusver niet al te veel mee gedaan. Het ministerie van Defensie heeft besloten gedurende de tijd van het AOW-gat een bedrag ter hoogte van de AOW uit te keren. Echter, zowel het pensioen als de AOW waren wat betreft hoogte afgestemd op het feit dat er geen premies meer zouden moeten worden betaald. Dat moet nu wel, waardoor je toch weer twintig procent minder over- houdt, van zowel het pensioen als de Defensieregeling. Toch weer een gat van een paar honderd euro. Het is een schande hoe er met mij en anderen wordt omgegaan. Bijna veertig dienstjaren, meerdere uitzendingen en in het bezit van de Nobelprijs voor de


Vrede. En nu, sinds de ontdekking van het AOW-gat, niet meer op vakantie geweest om zo te sparen voor het over- leven van het AOW-gat. Teleurgesteld… verraden…in de steek gelaten, zo voel ik mij.


J. van Gent, Assen Topburgemeester!


voortleven in straten en pleinen en waarvoor zelfs standbeelden zijn opge- richt. Ook het zelfbeeld van de progres- sieve natie die alleen het goede voor- stond zal een forse deuk oplopen. De onderzoeker zal met ongeloof en zelfs vijandigheid bejegend worden, te begin- nen in wetenschappelijke kringen. Ten- minste, dat viel mij twintig jaar geleden ten deel toen ik mijn doctoraalscriptie: Commoties en Aantijgingen - De nasleep van de Indonesische vrijheidsoorlog in Nederland, schreef.


J.M. Vroom, Den Haag


Op woensdag 22 juni was ik aanwe- zig bij de veteranenbijeenkomst 2016, georganiseerd door de gemeente Steen- wijkerland samen met een aantal buur- gemeenten. Het moet mij van het hart dat burgemeester Marja van der Tas van Steenwijkerland, met wie ik hier op de foto sta, een topburgemeester is voor de gemeenschap van Steenwijk en verre omstreken. Graag wil ik haar in het zonnetje zetten. Ze is ongelofelijk actief en is bijna overal bij aanwezig. Maar het belangrijkste, zij is voor iedereen aan- spreekbaar. Zeker voor ons, veteranen. Zij is nou juist burger-minded!”


B.A. Kooistra, Steenwijk


Oorlogsmisdaden (4) In aansluiting op de brief van M. de Lange (Checkpoint 5-2016) zou ik willen opmerken dat zijn hoop dat het pro- bleem van de ‘oorlogsmisdaden’ in een breed historisch kader zouden moeten worden gezien, hoogst waarschijnlijk tijdens onze jaren nooit bewaarheid zal worden. Zo’n studie zal onherroepelijk het imago aantasten van de politieke iconen die de naoorlogse wederopbouw tot stand brachten. Mensen wier namen


Morgenstervlag (2) Ik kan de gevoelens van Piet Zevenber- gen (Checkpoint 5-2016) uit Den Haag goed begrijpen. Ik denk dat de koning brieven zoals die van hem nooit onder ogen krijgt. Ik ben ook Nieuw-Guinea- veteraan, dus begrijp ik zijn gevoelens. Men is in Den Haag, denk ik, niet gecharmeerd van het doorsturen van dergelijke brieven naar de koning. De koning zal ook niet weten dat zijn grootmoeder de Morgenstervlag destijds heeft uitgereikt als voorloper van de zelfbeschikking van de Papoea’s, mede gesteund door politieke beloften van de toenmalige regering. Maar door de steun van onze grote vriend Amerika aan Indonesië, waar waarschijnlijk meer economische winst te behalen was, stond Nederland weer eens in zijn hemd. Mede door deze gang van zaken hebben heel veel Nieuw-Guineavetera- nen hieraan een vieze smaak overge- houden.


J.J. Hansen, Hoorn


Foto: Birgit de Roij juli-augustus 2016 53


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65