This page contains a Flash digital edition of a book.
Samen met veteranen wonen op een landgoed


Geïnteresseerd? Meldt u zich dan vrijblijvend aan voor een open dag in 2016 op 5 september en 21 november.


Het Koninklijk Tehuis voor Oud- Militairen en Museum Bronbeek te Arnhem organiseert open dagen voor wie overweegt in het militair tehuis te gaan wonen. U kunt het leven in Bronbeek van dichtbij ervaren en kennis maken met zijn bewoners. U wordt geïnformeerd, over alle voorzieningen en de relatief gunstige bijdrage in de verzorgingskosten.


Kijk voor de toelatingsvoorwaar- den op www.bronbeek.nl of vraag een informatiemap aan. Er zijn ook mogelijkheden voor tijdelijke opname van veteranen.


Contact: Zorgmanager Bronbeek Arnhem T (026) 3763555


Veteranendag Koninklijke Marechaussee Commandant Koninklijke


Marechaussee, luitenant-


oud, beroeps en dienstplich- tvaig, postactief of nog in dienst, uit voor de 17e Veteranendag KMar op vrijdag 7 oktober 2016 van 09.30 tot 17.00 uur op de


bij het betreffende artikel. In de digitale Checkpoint n deze maand vindt u onder meer links naar


filmpjes bij de artikelen, de internetrub iek Intercheck en directe links naar


websites met aanbiedingen. Koning Willem III-kazerne


in Apeldoorn. Voorkeur voor digitaal?


Met een pictogram is ook in deze Checkpoint generaal Harry van den Brink,


aangegeven wanneer er in de digitale versie nodigt zijn veteranen, jong en


's Middags gaat deze dag om 14.00 uur over in een reünie voor alle oud-medewerkers van de KMar, dus voor alle militairen, burgers en voormalig dienstplichtigen die bij de marechaussee hebben gewerkt. Postactieve veteranen vallen hier per definitie ook onder.


Inlogprocedure


meer informatie en foto- en videomateriaal staat Thema


Het thema van deze veteranendag is ’25 jaar gel eden: Joe- goslavië valt uiteen’. In het programma enkele items over voormalig Joegoslavië, Nederland kent vele missies in en rondom dit gebied. De herdenking van de gevallen en overleden veteranen is rond 11.15 uur bij de kazernepoor . De Stichting Marechaussee Contact zoekt voor een inter- view naar een oudgediende die de dienst pas heeft verla- ten. Interesse? Bel dan naar 0341-417087.


Voor al die extra’s hoeft u niet veel te doen. Als u in de App Store of Play Store zoekt op Checkpoint, staat de app van het veteranentijdschrift bovenaan. U klikt op het icoontje (logo) van Checkpoint n vervolgens op inloggen. Alle veteranen, jong of oud, postactief of in werkelijke dienst en woonachtig in binnen- of buitenland, log- gen in met het veteranenpas- of peoplesoftnummer als inlognaam en als wachtwoord Checkpoint (met


hoofdletter). Ook niet-veteranen kunnen de app van Checkpoint downloaden, maar zij betalen € 1,79 per uitgave. Voor meer informatie en doorverwijzing naar


Wilt u alleen de digitale Checkpoint lezen en niet meer de papieren versie ontvangen? Stuur dan een e-mail naar info@veteraneninstituut.nl.


Aanmelden Postactieve KMar-veteranen melden zich digitaal aan via Mijn Vi. Heeft u nog niet eerder gebruikgemaakt van Mijn Vi? Registreren kan op www.vete- raneninstituut.nl/mijn-vi/. Beschikt u niet over internet? Dan kunt u bellen met het Veteranenloket: 088-3340000. Veteranen in actieve dienst melden zich aan via veteranendag.kmar@mindef.nl. Veteranen en hun partner die ook tijdens het middaggedeelte aanwezig zijn hoeven zich niet nogmaals aan te melden voor de reünie. In september ontvangt u het programmaboekje dat samen met uw legitimatiebewijs tevens het toegangsbewijs is voor de kazerne op 7 oktober. (FM)


52 60 juli-augustus 2016 mei 2016


de verschillende app-stores kunt u ook terecht op www.veteraneninstituut.nl/erkenning/checkpoint.


Foto: Veteranendag KMAR


Lees Checkpoint ook digitaal


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65