This page contains a Flash digital edition of a book.
SPECIAAL EERBETOON DUTCHBAT 3 LEIDT TOT WAARDERING EN NIEUWE CLAIMS Twaalfde Veteranendag


De twaalfde editie van de Nederlandse Veteranendag in Den Haag op zaterdag 25 juni 2016 zal de geschiedenis ingaan als een van de meest soepel verlopende. Het weer was fraai, de organisatie vrijwel vlekkeloos en het bezoekersaantal lijkt zich te stabiliseren rond de 100.000, al waren er dit jaar net wat minder. De toe- spraken van de bewindslieden, waarin dit jaar extra aandacht werd gegeven aan de veteranen van Dutchbat 3, konden rekenen op veel bijval. Al had de speech van minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert een onbedoeld effect.


Door: Fred Lardenoye “W


ij waren er allemaal niet bij, in 1995 in Srebrenica. Wij kun- nen proberen ons


een voorstelling te maken van de ellende, van de machteloosheid, van de angst. Maar wij hebben het niet meegemaakt. Wij weten wel: de leden van Dutchbat 3 moesten vrede handhaven waar geen vrede was”, aldus minister-president Mark Rutte in zijn toespraak tijdens de openingsceremonie van Veteranen- dag in de Ridderzaal. Rutte stond uitgebreid stil bij de ervaringen van de Dutchbatters tijdens en na de val van de enclave Srebrenica, dat


dit jaar tot een van de thema’s van Veteranendag was gekozen. Maar de premier noemde ook andere uit- zendingen. “Wij kunnen van onze veteranen leren dat we onze vrij- heid moeten koesteren. Dat die niet gewoon is, maar heel bijzonder en waardevol. Dat die het waard is om elke dag opnieuw voor te strijden, zoals onze militairen dat ook van- daag doen in Mali, Afghanistan en Irak.”


Indrukwekkend Net als elk jaar was er in de Rid- derzaal met filmpjes, voordrachten en muziek speciale aandacht voor


enkele individuele veteranen. Dit keer met door voormalig Journaal- lezer Gijs Wanders gemaakte por- tretten van een drietal veteranen: Arjan van Egmond, Joey van der Weijden en Rob Severs. Allemaal uitgezonden naar meerdere conflict- gebieden, van Bosnië tot Afghani- stan, met stuk voor stuk indrukwek- kende verhalen. Opvallend is dat de enige veteraan met blijvend letsel – Severs verloor een been in Afgha- nistan – nog steeds, nu als schiet- instructeur, bij Defensie werkt. Van der Weijden werkt inmiddels in de ouderenzorg en Van Egmond bij een project van de gemeente Amster- dam om jonge draaideurcriminelen weer op het rechte pad te krijgen. De drie veteranen werden in de Rid- derzaal in aanwezigheid van koning Willem-Alexander toegezongen door zangeres Anneke van Giersbergen met onder meer een cover van David Bowie’s Heroes.


Onderscheidingen De plechtigheid in de Ridderzaal werd zoals gebruikelijk gevolgd door de uitreiking van onder meer de Herinneringsmedailles Vredes- operaties aan zeventig militairen op het Binnenhof. Voorts werden enkele oudere veteranen naar voren geroepen voor onder meer het Erete- ken voor Orde en Vrede, het Nieuw- Guinea Herinneringskruis en de Erepenning voor Menslievend Hulp-


Veel aandacht en applaus voor Dutchbat 3 op Veteranendag. Foto: Claudia Heinermann


24 juli-augustus 2016


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65