This page contains a Flash digital edition of a book.
Beangstigende fantasie De thriller Nederland Ont- wricht, geschreven door Joegoslaviëveteraan Jerôme Schmidt, valt meteen met de deur in huis: er wordt een smerige aanslag gepleegd in een café. Het is het werk van de door de inlichtingendienst gekenschetste ‘hobbyver- eniging’ State of Allah, een moslimorganisatie uit Syrië. De leden zijn vastbesloten om voet aan de grond te krijgen in Europa, te beginnen in Nederland. Met een campaign of fear wil de organisatie Nederland in het hart van de samenleving raken. De ple- gers van de aanslagen kwa- men Nederland binnen met de grote stroom vluchtelin- gen. Ze eisen van de Neder- landse overheid een State of Allah-wijk op Nederlands grondgebied. Jeroen, een razendslimme Nederlandse moslim, is de architect van de structuur van State of Allah en tevens het brein achter de terreurdaden. Gelukkig is Nederland Ontwricht een fic-


tief verhaal, maar je hoeft niet veel fantasie te hebben om te bedenken dat dit allemaal echt kan gebeuren. Schrijver Jerôme Schmidt zegt hier- over: ‘Mijn verhaal is fictie, maar blijft dat zo?’ Het was in ieder geval zijn bedoeling om zijn lezers te laten nadenken over hun eigen vrijheid. En daarin is hij uiteindelijk ook geslaagd. De eerste stroeve hoofdstuk- ken steken wat krukkig en iets te gedetailleerd in elkaar, maar gaandeweg verloopt het verhaal vlotter en wordt de lezer meegezogen in de angstwekkende daden van deze terreurgroep. En ja, met de recente terroristische aan- slagen in Brussel en Orlando, komt het allemaal wel heel dichtbij. Geen boek voor angsthazen en complotden- kers. (AS)


Nederland Ontwricht – Jerôme Schmidt 192 pagina’s € 18,35 Uitgeverij Boekscout, Soest www.boekscout.nl ISBN 9789402222524


Kort Na de missie 2.0


Het in 2012 verschenen boek Na de missie (zie ook Check- point 10-2012) is onlangs in een herziene en uitgebreide editie verschenen: Na de missie 2.0. Dat was nodig, omdat er inmiddels een aantal zaken is veranderd in de veteranenzorg – zoals de komst van de Veteranenwet en het Veteranenloket – maar ook vanwege de toegenomen aandacht voor de veteraan en de arbeidsmarkt. Het boek is bedoeld als wegwijzer bij terugkeer na uitzending en geeft zoveel mogelijk prak- tische tips en tools. Boven- dien geeft het inzicht en perspectief voor militairen en veteranen na de missie en biedt het ondersteuning bij de overgang naar het dagelijks leven. Ook het thuisfront van de militair en veteraan komt ruimschoots aan bod.


Na de missie 2.0. Tips en tools voor militairen, vete- ranen en het thuisfront - Michaela Schok en Erwin Kamp 160 pagina’s € 17,50 (e-book € 9,95) Uitgeverij Eburon, Delft (tel: 015-2131484) www.eburon.nl ISBN 9789463010696


Kort Lissese veteranen


Twee journalisten hebben in Lissese veteranen het verhaal van 22 van de 150 veteranen uit deze


Noord-Hollandse gemeente opgeschreven. Het idee


kwam van de burgemeester van Lisse; zij wil voorkomen dat de verhalen van


veteranen verloren gaan. Twintig mannen en


twee vrouwen vertellen openhartig over hun


ervaringen in Nederlandse krijgsdienst ná de Tweede Wereldoorlog, variërend van Nederlands-Indië en Nieuw- Guinea tot Afghanistan en Irak. Naast de voor de hand liggende verschillen zijn er ook opmerkelijke overeenkomsten.


Lissese veteranen van Nederlands-Indië tot


Afghanistan, 1945-2015 – Ed Olivier en Joep Derksen 100 pagina’s, geïllustreerd € 12,50


Stichting Zegge en Schrijve, Voorhout


www.zeggeenschrijve.nl ISBN 9789071287657


juli-augustus 2016 29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65