This page contains a Flash digital edition of a book.
Onderzoek Kerngegevens Veteranen


Begin september nodigt het Veteraneninstituut (Vi) via een steekproef duizend veteranen uit het bestand van Veteranenpashouders uit om mee te werken aan het vragenlijstonderzoek Kerngegevens Veteranen. Naast terugkerende thema’s als het veteranenbeleid en de dienstverlening door het Vi, is er dit jaar extra aandacht voor het thema ‘transitie’, oftewel de overgang van de militaire organisatie naar de burgermaatschappij. Het is een thema dat, nationaal en internationaal, nu erg in de belangstelling staat. De onderzoeksresultaten vormen input voor de veteranenlezing Terug van weggeweest, die op 7 november 2016 in Zeist plaatsvindt (zie pag. 40). Daarnaast gebruiken we de resultaten ook voor het zogeheten ‘levenslooponderzoek militairen’, een ander grootschalig onderzoek van het Vi dat in 2017 van start gaat. (MD)


Onderzoek treinkaartenregeling


In het maartnummer van Checkpoint vroeg het Veteraneninstituut veteranen om deel te nemen aan een onderzoek over de treinkaartenregeling. Via deze regeling kunnen veteranen die niet meer als militair in dienst zijn van Defensie jaarlijks twee gratis treinkaar- ten aanvragen voor het bezoeken van veteranenevenementen of reünies. Het idee achter de regeling is dat reiskosten geen belemmering mogen vormen voor het bezoeken van dergelijke bijeenkom- sten. Omdat veteranen jonger dan 50 jaar nauwelijks gebruikmaken van deze regeling, moest onderzoek duidelijk maken of er een toekomst is voor de regeling in de huidige vorm. Aan het onderzoek hebben ruim 12.000 van de ruim 65.000 veteranen die Checkpoint ontvangen, deelgenomen. Het waren overwegend de oudere vete- ranen; zeven op de tien deelnemers is


ouder dan 70 jaar. Op dit moment leg- gen de onderzoekers de laatste hand aan het analyseren van de resultaten, waarna ze het rapport opleveren bij de directeur van het Veteraneninstituut. Hij zal de uitkomsten bespreken met Defensie en het Veteranen Platform om te bezien of er wijzigingen in de trein- kaartenregeling wenselijk zijn en, zo ja , welke. Daarbij geldt als uitgangspunt dat er voor de geregistreerde gebruikers van de regeling niets verandert als zij hiervan gebruik willen blijven maken op de manier die zij gewend zijn. Zodra er meer bekend is over de toe- komst van de treinkaartenregeling, dan komt daarover een bijdrage in Check- point, samen met de resultaten van het onderzoek. In ieder geval wil het Vete- raneninstituut alle deelnemers aan het onderzoek hartelijk danken voor hun bijdrage. (JD)


Vraag en antwoord


Elke vorm van hulp, zorg en informatie start door contact op te nemen met Het Veteranenloket.


Kijk op www.veteranenloket.nl of bel naar 088 334 00 00 of stuur een e-mail naar info@veteranenloket.nl.


In elke Checkpoint beantwoorden wij een veelgestelde vraag aan het Veteranenloket.


Ik ben Indiëveteraan en wil graag naar de Indiëherdenking in Roermond op 3 september. Hoe kan ik dit regelen?


Op zaterdag 3 september is in Roermond de jaarlijkse Indiëherdenking bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962. Bijna 15.000 Indiëveteranen, familieleden en nabestaanden komen op de eerste zaterdag van september naar Roermond en herdenken bij het monument hun dierbaren. Indiëveteranen kunnen zich hiervoor aanmelden via Mijn Vi op de website van het Veteraneninstituut. Heeft u nog niet eerder gebruik gemaakt van Mijn Vi? Registreren kan op www.veteraneninstituut.nl/mijn-vi/. Beschikt u niet over internet? Neem dan contact op met het Veteranenloket: 088-3340000. Meer informatie over de Indiëherdenking in Roermond: www.nim-roermond.nl. (KJ)


Elke vorm van hulp, zorg en informatie start door contact op te nemen met Het Veteranenloket.


Kijk op www.veteranenloket.nl of bel naar 088 334 00 00 of stuur een e-mail naar info@veteranenloket.nl.


Veteranenloket is onderdeel van het Veteraneninstituut


juli-augustus 2016


41


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65