This page contains a Flash digital edition of a book.
Top 10 vragen


1 Hoe kan ik zien welke wegen van welke wegbeheerder zijn?


2 Waar vind ik informatie over vacatures of stages bij Rijkswaterstaat?


3 Kan ik camerabeelden van rijks(vaar)wegen opvragen?


4 Wat kan ik doen bij schade aan mijn auto door slecht wegdek?


5 Waar kan ik informatie vinden over werkzaamheden?


6 Waar kan ik mij aanmelden voor een nieuwsbrief?


7 Mag Rijkswaterstaat kentekens registreren ten behoeve van onderzoek?


8 Waarom opent Rijkswaterstaat soms bruggen tijdens de spits?


9 Hoe werkt tunneldosering? 10


Heeft Rijkswaterstaat mijn kentekenplaat gevonden?


Flexpool


De Landelijke Informatielijn maakt bij piekbelastingen gebruik van een flexpool van medewerkers. Bij calami- teiten (bijvoorbeeld op de A28) en nieuw beleid (bij- voorbeeld de nieuwe 130 km/uur snelheidsnorm)


Budget: steeds effi ciënter Bij de Informatielijn wordt Leanmanagement ge- bruikt om processen te optimaliseren. Het motto van de Eenheid Klant & Services is om niet elk jaar meer budget te vragen, maar om juist meer werk te verrichten met minder budget. Dit wordt


gerealiseerd door slimme ICT-oplossingen, gebruik van een mix van kanalen en door het effi ciënter maken van werkpro- cessen. Bij Klant & Services komen ook vragen binnen over wegen van gemeenten en provinciën. Maar ook individuele verzoeken zoals bijvoorbeeld van de Stichting Droomwens die een gehandicapte jongen een keer met een weginspec- teur mee wilde laten rijden.


Nr.7 - 2016 OTAR O Nr.7 - 2016TAR 47


komen er in korte tijd veel vragen binnen. Of als de dienstverlening door versobering op snelwegen een tandje minder wordt, met bijvoor- beeld minder licht op de snelwegen, dan hebben veel burgers (zo’n 75%) begrip na een publiekscampagne en de antwoorden vanuit de 0800-8002 lijn.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56