This page contains a Flash digital edition of a book.
Primeur A2 breedste snelweg met ledverlichting ter wereld


De A2 wordt de breedste snelweg ter wereld die wordt verlicht door led. Maar liefst 2 x 5 rijstroken + vluchtstrook worden vanaf de middenberm verlicht. Rijkswaterstaat is 11 oktober 2016 ge- start met het vervangen van de verlichting tussen Holendrecht en Maarssen, die aan vervanging toe is. Naar verwachting zijn de werkzaamheden begin november gereed.


O


p 11 oktober startte Rijkswa- terstaat (RWS) met een groot- schalige vervanging van alle


armaturen langs de A2, op een traject van 15,6 kilometer tussen Holendrecht en Maarssen. In totaal gaat het om 600 armaturen die vanaf november zijn uit- gerust met led. Nederland heeft daar- mee een primeur: de A2 tussen Holend- recht en Maarssen wordt de breedste snelweg ter wereld (2 x 5 rijstroken + vluchtstrook) die verlicht wordt met led. De toepassing van dit type verlichting bleef tot nu toe beperkt tot maximaal 2x3 rijstroken. Het was lang niet dui- delijk of led bredere wegen zou kunnen voorzien van een juiste kwaliteit licht. Peter Albarda, openbare-verlichtings-


specialist bij RWS Midden-Nederland: “Ledverlichting geeft minder lichthinder en een beter zicht voor de weggebrui- ker door onder andere kleurherkenning en kleurcontrast. Het schijnt gerichter en geeft minder strooilicht. Toch stelden we ons aanvankelijk wat terughoudend op toen led op de markt verscheen. Dat de verlichting langer mee gaat dan de con- ventionele tegenhangers, dat geloofden we wel. Maar de achterliggende tech- niek had niet dezelfde levensduur.”


Eerst getest


In mei/juni 2016 heeft RWS daarom een pilot gedaan met ledverlichting op de A2 tussen Breukelen en Vinkeveen om te kijken of het mogelijk is met led


vanuit de middenberm voldoende licht, lichtniveau en gelijkmatigheid te krij- gen op alle 6 rijstroken aan weerszijden van de weg. Hierbij is op een strook van een kleine 400 meter zowel de bestaan- de hoge-druk-natriumverlichting, als de nieuwe led-verlichting gemeten en is er ook gekeken naar het totale beeld van deze twee verschillende lichtbronnen. Dit is gedaan bij zeven masten van 20 meter hoog, die zijn uitgerust met dub- bele uithouders. Het ging dus om een pilot met 14 armaturen op een wegvak van 500 meter.


Meten is weten


Bij het bepalen van de bestaande situ- atie is de wegdek-luminantie en de ge- lijkmatigheid gemeten bij de bestaande hoge-druk-natriumverlichting (Schreder Onyx, 440W). Ook is er gekeken naar het contrast op het wegdek (hoe ‘zicht- baar’ zijn de wegmarkeringen) en naar de piek-luminanties van de armaturen (hoe ‘helder’ ziet een bestuurder het licht op de weg voor zich). Na deze me- tingen zijn de conventionele armaturen vervangen door led-armaturen (Schre- der Teceo 2, 310W) en zijn de zelfde metingen nogmaals gedaan.


Nr.7 - 2016 OTAR O Nr.7 - 2016TAR 23


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56