This page contains a Flash digital edition of a book.
DE GEREALISEERDE


Scrum is een projectaanpak waarbij een eindproduct in deel- producten wordt opgesplitst, functies worden zo stuk voor stuk opgeleverd. Pieter de Graaf licht toe: “Wij deelden data op in groepjes die in twee weken konden worden gemigreerd en getest.” Hofstee: “Door Scrum toe te passen konden we inspelen op nieuwe inzichten.”


Versneld werken met hogere kwaliteit Naast een snelle en fl exibele datamigratie was een belangrijk speerpunt dat tekenaars en andere gebruikers van beide wa- terbedrijven gemakkelijk konden werken met de nieuwe ap- plicatie. “De gerealiseerde automatiseringsslag versnelt het werk van de tekenaar en verhoogt de kwaliteit van de data,” zegt hij.


Meer assets beheren De eerste ervaringen met het ArcGIS-platform zijn positief en er is nu een goede basis om op verder te bouwen, aldus Hof- stee. “In de komende maanden richten we het systeem verder in. Ook kunnen we straks meer assets beheren, bijvoorbeeld in samenwerking met partners als Waterlaboratorium Noord en de Waterfabriek (van WMD) in Wildlands, waar afvalwa- ter wordt gezuiverd tot bedrijfswater voor gebruik in het die- renpark.” Waarom de migratie voor Waterbedrijf Groningen en Waterleidingmaatschappij Drenthe volgens Hofstee zo snel en succesvol is verlopen? “Dat komt zeker door de Scrum- aanpak. Daarnaast richtten we ons op de basisfunctionaliteit, waarbij we wel in ons achterhoofd hielden wat we later nog méér zouden willen. Onze focus voor nu ligt op het verder in- richten van de basis, het ArcGIS-platform.”


Meer informatie: esri.nl/assetmanagement


AUTOMATISERINGSSLAG VERSNELT HET WERK


Nr.7 - 2016 OTAR O Nr.7 - 2016TAR 17


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56