This page contains a Flash digital edition of a book.
De brug is bijna 19 meter breed en wordt in een rechte lijn be- naderd. De gemetselde borstweringen zorgen ervoor dat de brug voor weggebruikers duidelijk als brug herkenbaar is. Ook het hekwerk draagt hier aan bij. Daarnaast maakt het strip- penhekwerk, dat dichtloopt als je over de brug kijkt, dat de brug smaller lijkt.


Baksteen Het roodbruine metselwerk is voorzien van een reliëf, waar- mee het zich duidelijk onderscheidt van het metselwerk van de historische vestingmuren en er tegelijkertijd aan refereert. Door de diepte van het reliëf te variëren, ontstaat bovendien een subtiele vlakverdeling. Deze toepassing van modern met- selwerk om het onderscheid tussen historisch en nieuw te maken, werd eerder al toegepast bij het verderop aan de Aa gelegen Citadel. Zowel in de ontwerp- als uitvoeringsfase is veel zorg besteed aan het metselwerk, dat een belangrijk on- derdeel vormt van de brug. Ipv Delft heeft alle details en aan- sluitingen (rollagen, gebogen vleugelwanden, hoekaansluitin- gen) tot in detail uitgewerkt en gesimuleerd in een 3D-model.


Hergebruik In grote lijnen sluit het ontwerp aan op de bestaande funde- ring van de niet afgebouwde brug. Wel zijn de grote driehoeki- ge betonnen pylonen van de oude brug gesloopt. De vleugel- wanden van het metselwerk staan op de oude fundering voor de fietsbruggen. Bij het andere landhoofd is het middelste deel van de bestaande fundering gebruikt en zijn de buitenste funderingen verwijderd. De beperkte sloop en het hergebruik hebben bijgedragen aan het binnen de perken houden van zowel de kosten als de bouwtijd.


Onderhoud


Het gemetselde landhoofd is vol en zat gemetseld, met een doorgestreken voeg waardoor er geen onderhoudsgevoelige extra voegvulling nodig was. Dit sluit aan bij een vierde uit- gangspunt: het beperken van onderhoud. In combinatie met het budget leidde dit ook tot een eenvoudige opbouw van het brugdek. Prefab betonnen railbalkliggers, een aangehan- gen prefab betonnen randelement en een in het werk gestorte druklaag. De prefab randelementen hebben een hoge afwer- kingskwaliteit, wat de aanhechting van vuil zo lastig mogelijk maakt. Het hekwerk is voorzien van een zeer langdurig wer- kend duplex conserveringssyteem.


Afbouw van de brug


Om overlast te beperken, is de brug door Mobilis gefaseerd gebouwd. Eerst is de ene helft gebouwd, waarbij het verkeer over de al aanwezige tijdelijke brug ging. Daarna kon het ver- keer over de halve nieuwe brug rijden en werd de andere helft van de brug gerealiseerd. Voor de afbouw is de brug daarna een beperkte tijd volledig afgesloten geweest. Het is de be- trokken partijen gelukt zich aan de uitgangspunten te houden, daarnaast is de brug binnen budget en planning opengesteld. De stad heeft er een stijlvolle nieuwe brug bij gekregen.


Meer informatie: www.ipvdelft.nl Nr.7 - 2016 OTAR O Nr.7 - 2016TAR 39


‘JARENLANG ZORGDE HET PROJECT VOOR POLITIEKE ONRUST’


De situatie een jaar geleden, met betonnen funderingen van de niet afgebouwde brug.


Mede door de gekozen materialen lijkt het of de brug hier altijd al gelegen heeft.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56