This page contains a Flash digital edition of a book.
den IJssel geschilderd. “Dat was een leuk gezicht om de dokdeur daar te zien liggen, naast de twee schuiven van de Hartelkering waaraan ook werd ge- werkt.”


Het uithijsen van de dokdeur was span- nend, maar minder dan de demontage van de Hartelkering. “De dokdeur was er al een keer uitgeweest, dat gebeurt eens in de tien jaar. Bij de Hartelkering gingen de schuiven er voor de allereer- ste keer uit.”


Picknicken bij de sluiting Duizenden kijkers waren 17 september jl. getuige van de functioneringssluiting van de Maeslantkering, tegelijkertijd met de sluiting van de Hartelkering. Ook Van Ruler en haar collega’s waren erbij. “De functioneringssluiting is altijd een fees- telijke gelegenheid. En heel leuk, met al die kijkers die picknickdekens en koel- boxen hebben meegebracht.”


Verifi catiesluiting


Niemand weet of beide waterkerin- gen het komende winterseizoen in ac- tie zullen komen om het achterland te beschermen tegen stormvloed. Maar de kans op een sluiting is wel aanzienlijk, omdat het sluitpeil tijdelijk is verlaagd voor een zogenoemde verifi catiesluiting;


‘IN HET STORMSEIZOEN KUN JE EIGENLIJK GEEN ONDERHOUD PLEGEN’


een oefening onder stormcondities. Mi- nister Schultz van Haegen (Infrastruc- tuur en Milieu) heeft besloten om elke zeven jaar zo’n verifi catiesluiting te laten plaatsvinden als er in die periode geen sluiting is geweest op basis van de offi - ciële criteria. De Maeslantkering en Har- telkering zullen al bij een minder hoge waterstand (2,60 meter in plaats van 3 meter boven NAP bij Rotterdam) dicht gaan.


Van Ruler: “Bij de functioneringsslui- ting in september is het meestal prach- tig weer. Bij de verifi catiesluiting kun je de keringen uitproberen onder woestere weersomstandigheden. Vorig jaar is dat niet gebeurd, dit seizoen moeten we het afwachten.” De datum van de sluiting is dus afhankelijk van de weersomstandig- heden. Het wordt een spannende win- ter, maar de waterkeringen zijn er hele- maal klaar voor.


Over de Hartel- en de Maeslantkering


De Hartelkering in het Hartelkanaal bij Spijkenisse is een constructie met twee grote, ellipsvor- mige schuiven van staal die zijn opgehangen tussen ovale heftorens. De schuiven van respectie- velijk 49,3 meter en 98 meter kunnen worden neergelaten als de waterstand te hoog dreigt te wor- den. Het water kan over de kering heenslaan zonder dat dit tot problemen leidt in het achterland.


De internationaal vermaarde Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg bestaat uit twee gigantische drijvende deuren, die bij hoog water vanuit een dok het water op kunnen draaien. De holle deu- ren (elk 210 meter lang en 22 meter hoog) worden afgezonken door ze vol water te laten lopen. Zo wordt de Nieuwe Waterweg afgesloten. De deuren worden later weer leeggepompt, waarna ze opnieuw gaan drijven en terug in het dok kunnen worden gedraaid. Zowel het openen als het sluiten duurt ongeveer 2,5 uur.


Nr.7 - 2016 OTAR O Nr.7 - 2016TAR 29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56