This page contains a Flash digital edition of a book.
Bedrijven die Hartelkering bouwden, doen nu de renovatie


Terug naar de werkplaats waar het begon


De Hartelkering draagt als primaire kering al 20 jaar bij aan de bescherming van Nederland tegen hoogwater. Dit jaar was het moment om groot onderhoud aan de Kering uit te voeren. Veel bedrijven die indertijd betrokken waren bij de realisatie ervan, zijn nu betrokken bij de renovatie.


D


e waterkerende constructie in het Hartelkanaal bij Spijkenis- se is onderdeel van de Maes-


landtkering en bestaat uit twee grote hefschuiven die ieder middels twee hy- draulische hefcilinders boven het ka- naal hangen. De ellipsvormige stalen schuiven zijn opgebouwd uit vakwerk- constructies met aan één zijde, een keerwand. Na 20 jaar moest het conser- veringssysteem van deze staalconstruc- tie vernieuwd worden.


Niet op locatie


Rijkswaterstaat heeft het conserverings- bedrijf GSB uit Ochten opdracht gege- ven de schuifconstructies, inclusief geleidingconstructies en bordessen, te conserveren. Een ingrijpende klus, voor deze werkzaamheden moesten de schuiven opgehaald worden op de Kering en na conservering weer terug- gebracht, aangezien het ontwerp zich niet leent voor conserveren op de loca- tie zelf. Het zijn twee constructies van respectievelijk 50 meter lang en 285 ton


32 Nr.7 - 2016 OTAR


zwaar en 100 meter en 640 ton. Niet al- leen een bijzonder transport, maar ook de demontage en montage zijn bijzon- der specialistische klussen. Hiervoor heeft GSB Hollandia uit Krimpen aan de IJssel gevraagd, het bedrijf dat in 1995- 1996 de schuiven ook fabriceerde en monteerde.


Hydraulische installatie Rijkswaterstaat heeft Bosch Rexroth uit Boxtel opdracht gegeven de hydrauli- sche installatie te reviseren. Werkzaam- heden die deels op de locatie zelf uitge- voerd werden, maar voor de revisie van de cilinders moesten deze terug naar de werkplaats van Bosch Rexroth (voor- heen Hydraudyne), waar ze 20 jaar ge- leden ook gemaakt zijn. Cilinders van 30 meter lang en 70 ton per stuk. Hollandia is ook gevraagd de cilinders te demon- teren, transporteren voor Bosch Rexroth en weer te monteren.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56