This page contains a Flash digital edition of a book.
Met Scrum naar nieuw platform leidingnetbeheer


Waterbedrijf Groningen en Waterleidingmaat- schappij Drenthe stapten voor hun leiding- netbeheer afgelopen jaar over naar een ander systeem: ArcGIS van Esri, marktleider op het gebied van Geografi sche Informatie Systemen (GIS). GIS-specialist Gusta Hofstee van Water- bedrijf Groningen en GIS-consultant Pieter de Graaf van ICT-dienstverlener Tensing vertel- len over het migratieproces, waarbij de Scrum- methodiek een belangrijke rol speelde.


len een ICT-afdeling en beheerden hun leidingnet voorheen met het leidingnetinformatiesysteem NRM 4.0 (Smallworld). “NRM was destijds geschikt om ons leidingnet mee te behe- ren”, vertelt Gusta Hofstee. “Maar toen we ons IT-landschap goed onder de loep namen, zagen we een vergroting en ver- breding van onze geografi sche vraagstukken. Tegelijkertijd wilden we het beheer eenvoudiger inrichten.”


W


Agile Scrum “We hebben een wensenlijstje opgesteld met zo’n 170 pun- ten”, vervolgt Hofstee. “Na een uitgebreide beoordeling beslo- ten we dat ArcGIS van Esri ons het beste kon voorzien in onze uiteenlopende behoeften. De opdracht aan Tensing als gecer- tifi ceerd Esri-businesspartner was duidelijk: een volledige mi- gratie van ons leidingbeheerpakket. Dan heb je het over alle data die binnen een leidingnet digitaal worden geregistreerd, van leidingen tot brandkraanafsluiters: in totaal zo’n 1,8 mil- joen assets. Wat ons verraste was de projectmethodiek voor de migratie die Tensing daarvoor voorstelde: Agile Scrum.”


16 Nr.7 - 2016 OTAR


aterbedrijf Groningen en Waterleidingmaatschap- pij Drenthe voorzien samen in drinkwater voor zo’n miljoen Nederlanders. De twee bedrijven de-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56