This page contains a Flash digital edition of a book.
Grote en snelle beurt waterkeringen


Maeslantkering en Hartelkering klaar voor stormseizoen


De Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg en Hartelkering bij Spijkenisse zijn na groot onder- houd weer helemaal klaar voor het stormseizoen. Vooral de werkzaamheden aan de Hartelkering waren ingrijpend: die werd voor het eerst gedemonteerd. Bij Rijkswaterstaat is het hele jaar door achter de schermen hard gewerkt aan deze projecten, die in slechts vier maanden tijd moesten worden afgerond. Tekst: Richard Mooijman


G


ezamenlijk vormen de Maes- lantkering en Hartelkering de Europoortkering. De in 1997


opgeleverde beweegbare stormvloed- keringen zorgen voor de veiligheid van zo’n twee miljoen inwoners in Zuid-Hol- land, waaronder Rotterdam, Dordrecht en Spijkenisse.


De imposante constructies sluiten auto- matisch bij hoge waterstand en storm.


26 Nr.7 - 2016 OTAR


Dat moet uiteraard feilloos gaan; beide keringen worden daarom in topconditie gehouden. Het hele jaar door vinden er tests, inspecties en kleine onderhouds- werkzaamheden plaats. Afgelopen zo- mer is er aan beide keringen ook groot onderhoud gepleegd.


Hijsen bij de Hartelkering Het meest spectaculair waren de werk- zaamheden aan de Hartelkering. Na bij-


na twintig jaar was het tijd voor groot onderhoud aan de hefschuifkeringen. De schuiven en hefcylinders moesten voor het eerst uit de constructie gehe- sen om te worden gerenoveerd. Een in- grijpende klus, die veel meer voeten in de aarde had dan het reguliere jaarlijkse onderhoud.


In opdracht van hoofdaannemer GSB - specialist in conserveringswerkzaamhe-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56