This page contains a Flash digital edition of a book.
haar in vergelijking met gemeenten en provincies wat achter bij de implementatie van led. “Deze vorm van verlichting bleek nou eenmaal eerder geschikt voor onder meer woonwijken en min- der voor de grote wegvlakken. Hogedruk-natriumverlichting - het meest gebruikt op rijkswegen - was nog lange tijd zuiniger. Bovendien heeft RWS te maken met langlopende onderhouds- en beheercontracten, die een snelle over- stap niet op stel en sprong mogelijk ma- ken”, aldus Loehr-van Dijk. De techniek en de kwaliteit zijn tegenwoordig echter zo goed dat we ook de lichtpunten langs de Nederlandse snelwegen aan kunnen pakken. ‘Led geldt hopelijk straks als de enige optie voor snelwegverlichting. Maar wanneer het volledige wegennet van Nederland er mee is uitgerust, kun- nen we nu nog niet zeggen.’


Aan het werk


Op 11 oktober is Vialis begonnen met de vervanging van de eerste armaturen. Het bedrijf zorgde voor het ontwerp en coördineert de uitvoering, waarbij Hoeflake voor de plaatsing zorgt en Schréder voor de armaturen. Laurens Huisman, projectleider bij Vialis, vertelt over de werkzaam- heden:


Ook Albarda schat de kans op een lan- delijke uitrol van led groot. “Inmiddels zijn Rijkswaterstaat en diverse aanne- mers bezig om meer snelwegen uit te rusten met led. Meerdere projecten zit- ten momenteel in de pijpleiding, maar het is nu nog te vroeg om daar meer over te kunnen vertellen.” De verwachting van diverse onderzoeksbureaus, waaronder PennWell corporation, is dat in 2030 alle bestaande snelweg armaturen vervangen zijn door led-armaturen. Albarda: “Daar- om is het van belang om ook op dit soort brede snelwegen pilots uit te voeren en led toe te passen.”


“Led is overduidelijk in opkomst bij openbare verlichting, er worden al veelvuldig kleine kruispun- ten mee ingericht. Maar dit project op de A2 is van een heel andere orde. Gezien de breedte van het wegvak (5 rijstroken en een extra vluchtstrook) is het een prestigieus project. Als dit staat laat het de actuele mogelijkheden zien van toepassing van led bij de verlichting van snelwegen en zijn er nog heel veel kilometers aan te pakken.”


“Op basis van de ervaringen in het proefvak hebben we een plan gemaakt met ontwerp, verlich- tingsinstellingen en uiteraard de daadwerkelijke vervangingswerkzaamheden in een werk- en migratieplan. Op deze manier nemen we RWS, als opdrachtgever, veel werk uit handen. De samenwerking verloopt voor alle partijen dan ook erg prettig. Ook de aandacht die we hebben voor veiligheid vanuit ons veiligheidsprogramma WAVE - Wees Alert Veiligheid Eerst - viel in goede aarde. Het is mooi als je ook die bevestiging van een opdrachtgever krijgt.”


“We zijn dinsdag 11 oktober begonnen bij hectometerpaal 53,0 en vervangen elke nacht de ver- lichting over een wegvak van ongeveer één kilometer richting Amsterdam. Als Vialis zijn we al heel lang actief in de openbare verlichting, maar dit is straks zeker een mooi voorbeeldproject voor ons”


Nr.7 - 2016 OTAR O Nr.7 - 2016TAR 25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56