This page contains a Flash digital edition of a book.
SOLIDE SLUIZEN STERKE DIJKEN VEILIGE KUSTEN


Ooms Construction: meer dan een wegenbouwer


Naast wegenbouw houdt Ooms Construction zich ook bezig met beheer en onderhoud van waterwegen, kunstwerken, dijk- en kustbescherming en restauratie en renovatie van waterbouwkundige werken. Ook herstel van vestingen, forten en molens behoren tot de werkzaamheden. Herstel is niet altijd voldoende. Soms moet een object worden versterkt of de fundatie worden aangepast. Dat vraagt, naast kennis en ervaring, om innovatieve oplossingen. Met levensduur verlengende restauratiewerkzaamheden draagt Ooms Construction bij aan het behoud van werken met cultuurhistorische waarde in Nederland.


Ooms Construction bv Postbus 1 1633 ZG Avenhorn Tel. 0229 – 547700 www.ooms.nl


Onderdeel van Strukton Civiel


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48