This page contains a Flash digital edition of a book.
men. “Rijkswaterstaat probeert daar steeds meer structureel onderhoud aan te geven. In het geval van dit liggerkoppen- project is in ieder geval afgesproken dat ons bedrijf geduren- de twintig jaar minimaal één keer per jaar inspecties uitvoert. Bij het optreden van een lekkage bepalen we in overleg met Rijkswaterstaat welke oplossing gekozen moet worden.”


Opgedrukte stroom Na reparatie van de voegovergangen kon worden begonnen met het herstel van de liggerkoppen en aanbrengen van ka- thodische bescherming. Daarvoor werd het bedrijf Vogel Ka- thodische Bescherming uit Zwijndrecht ingeschakeld, dat al meer dan 25 jaar ervaring heeft met deze techniek. Onder- meer bij reparatie van consoles van galerijflats, maar ook bruggen en kort geleden zelfs de bijna 100 meter hoge Boe- rentoren in Antwerpen waar in totaal zo’n 9000 anodes inge- boord zijn. “Hier is een ander ontwerp, discrete inbooranodes met opgedrukte stroom, dan bij de liggerkoppen toegepast”, zegt Richard ter Maten, projectleider meerjarig onderhoud bij Vogel Kathodische Bescherming en als zodanig nauw betrok- ken bij het Project Liggerkoppen. Hij vertelt dat er twee ty- pen kathodische bescherming bestaan. Allereerst zijn dat gal- vanische systemen waarbij gebruik gemaakt wordt van een zogenaamde opofferingsanode (van bijvoorbeeld zink of alu-


14 Nr.2 - 2015 OTAR


minium) die wordt ‘verbruikt’ en waarbij door koppeling aan de anode bij het wapeningsstaal een kathodische reactie op- treedt. De tweede methode is een systeem waarbij gebruik gemaakt wordt van opgedrukte stroom. Ter Maten: “De eer- ste methode is vooral bekend vanuit de scheepsbouw, maar wordt door ons ook op beton toegepast en heeft als nadeel dat de anode op een gegeven moment opraakt. Ten opzichte van het systeem met opgedrukte stroom is het nadeel dat het beschermingsproces wel is te monitoren, maar niet eenvou- dig bij te regelen.”


Geleidende coating


Door de opdrachtgever is binnen het Project Liggerkoppen gekozen voor een systeem met opgedrukte stroom om ze- kerheid te hebben over de bescherming en levensduur. Vogel heeft uiteindelijk gekozen voor een KB-systeem op basis van een geleidende coating. Ter Maten: “Na reparatie van het be- tonwerk van de liggerkop, is deze coating op de laatste meter van de ligger aangebracht. Het bestaat uit een twee-compo- nenten aluminosilicaat/polymeer gevuld met koolstof dat als secundaire anode op het betonoppervlak van de liggerkop wordt aangebracht. In de coating wordt de primaire stroom- voerende anode ingewerkt die, omdat het gros van de viaduc- ten nogal afgelegen liggen, worden gevoed met behulp van


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48