This page contains a Flash digital edition of a book.
nieuwe contractvormen gebruikt om bin- nen het meerjarenonderhoud (MJO) niet alleen de installatiewerken, maar ook de bewaking voor de contractperiode (meestal 10 of 20 jaar) mee te nemen.


KB als bewaking


Door de metingen aan het KB-systeem is het beschermingssysteem tevens een monitoringsinstrument geworden voor de conditie van de constructie. Bij de in- stallatie van het KB-systeem zijn op di- verse strategisch geselecteerde plaat- sen meetsensoren (referentie-elektroden) ingebouwd. Aan de hand van de senso- ren wordt tijdens depolarisatiemetingen de benodigde beschermstroom voor af- doende bescherming vastgesteld con- form NEN12696. Hierdoor wordt het ge- hele KB-systeem (per zone) één grote sensor: hoe staat het er voor met de con- structie? Hoe slechter het gesteld is, hoe hoger de behoefte aan beschermstroom. Hoewel meestal in de tijd de behoefte aan beschermstroom sterk verminderd, door de positieve bijwerkingen van KB, treden duidelijke toenames in stroombehoefte op bij nieuwe problemen. Hierbij kan bijvoor- beeld gedacht worden aan een verhoog-


de vochtbelasting doordat een voeg op- nieuw is gaan lekken. Het KB-systeem is gevoelig genoeg om de schommeling in temperatuur en relatieve vochtigheid over de dagen en seizoenen zichtbaar te ma- ken. Incidenten die structureel belastend zijn, vallen daarbij direct op als trend- breuk.


Naast de gebruikelijke sensoren die de werking van het KB-systeem bewaken, worden vaak aanvullende sensoren in en om de constructie aangebracht. Hier- bij kan gedacht worden aan temperatuur- en RV-sensoren, maar ook aan macrocel- len en corrosiesnelheidsmeters. Wanneer een dergelijk installatie nog gecombineerd wordt met sensoren voor mechanische verschijnselen, zoals rek/vervorming en deflectie, ontstaat een volwaardig moni- toringssysteem. Door moderne hardware is alle functiona- liteit op afstand aan te sturen en uit te le- zen. Door de hoge mate van automatise- ring is verder dataopslag en –verwerking geen beperkende factor meer.


Bewaking en beheersing Hoewel onderhoudsmaatregelen veel-


Kathodische preventie door titani- um strips (op gele afstandhouders), net voor de betonstort van het dek


al projectmatig georganiseerd worden, is corrosie net als KB een continu proces. Vanuit het procesmatige beheer past der- halve een nieuwe benadering: het onder- brengen van prestaties voor een lange periode bij een contractspartner. De be- heerder heeft in Nederland zijn weg ge- vonden naar MJO en de contractvorm is uitontwikkeld. Dankzij het duurzame ka- rakter van KB en het positieve effect dat KB heeft op de reductie van belastingen op mens en milieu, gaan bewaking en be- heersing bij corrosie nu hand in hand.


Meer informatie: www.cp-advice.nl en www.cp-supplies.nl


Studiemiddag Kathodische Bescherming


– Wat levert KB op? Thema: “KB: Wat levert het op?” Kathodische bescherming van beton (KB) is niet meer weg te denken binnen het betononderhoud. KB stopt en voorkomt corrosie. Duurzaamheid is (zeker bij chlorideschade) niet te bereiken zonder toepassing van KB. Nu we in Nederland al meer dan 25 jaar KB op beton toepassen is het tijd om de balans op te maken: wat heeft KB ons nu opgeleverd? Heeft KB dan ook nuttige toepassing voor mij als beheerder, adviseur of opdrachtnemer?


Lezingen:


“Het nut van KB” (A. van den Hondel – CPA) “Meer dan 25 jaar KB in Nederland: welke kennis heeft dat opgeleverd?” (Prof. R. Polder – TU Delft / TNO) “Case: Minder afval - Dirk Costerplein te Delft” (presentatie door Woonbron Delft) “Case: Lagere kosten – 30 viaducten” (presentatie door RWS) “Case: Kortere stilstand – Zoutfabriek Hengelo” (J. Lecluise - Solid Services) “Case: Minder overlast - Parkeergarage Bijenkorf Rotterdam” (R. Vink – Consol) “Case: Behoud van erfgoed - Boerentoren Antwerpen” (K. Brosens – Triconsult) “Case: Borging van veiligheid - Neerbosschebrug Nijmegen” (H. van den Hondel – Vogel KB) “Case: KB, de enige oplossing - Brug Hardenberg” (L. van Kuijl – Van der Heide) “Case: Preventie – Nieuwbouw viaducten Groningen” (J. Leggedoor – Care4Concrete)


Locatie:


Locatie TNO Utrecht Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht


Naamloos-1 1 28-5-2015 29-4-2015


Aanvang 13.00 uur (inloop met lunch vanaf 12.00 uur) www.kb-kenniscentrum.nl


Scan de code en schrijf je direct in !


Nr.2 - 2015 OTAR 10-03-15 14:27 O Nr.2 - 2015TAR 23


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48