This page contains a Flash digital edition of a book.
Proef met JLD-dijkstabilisator


Dijk versterken met diagonaal geplaatste elementen


Werking systeem JLD-dijkstabilisator


In Purmerend verrijst momenteel een 80 meter lange en 1,40 meter hoge ’proefdijk’. Het Edam- se bedrijf JLD Contracting gebruikt die om de JLD-Dijkstabilisator uit te testen. Dit is een nieu- we uitvinding waarmee dijken snel, relatief goedkoop en met beperkte overlast voor omwonen- den versterkt kunnen worden. De JLD-Dijkstabilisator bestaat uit een lang element dat in de dijk wordt geplaatst en zo voor binnenwaartse stabiliteit zorgt.


D 34


e innovatieve dijkverbete- ringstechniek is een idee van Jos F. Karsten, directeur/ei- genaar van JLD Contracting BV. Hij be- dacht een manier om dijken te versterken door middel van kunststof elementen die diagonaal in het dijklichaam worden geplaatst. Zo wordt de binnenwaartse stabiliteit in de dijk bij hoogwater ver-


Nr.2 - 2015 OTAR


sterkt. De JLD-dijkstabilisator is opge- bouwd uit vier onderdelen. Het JLD-klap- anker brengt de trekkracht over naar de ondergrond. Het LDE (vin) element brengt de dwarskracht over naar de bodem en de trekstang brengt de dwarskracht via de LDE naar het JLD-klapanker. Tenslotte koppelt de LDP (kopplaat) het oppervlak aan de JLD-dijkstabilisator.


Financiering vanuit HWBP Het ogenschijnlijk eenvoudige idee wordt als een kansrijke innovatie be- schouwd. Niet verwonderlijk dat de proef wordt gefinancierd vanuit een nieuwe regeling die het Hoog Water Be- schermingsprogramma (HWBP). Hier binnen worden innovatieve projecten voor 100% (in plaats van 90%) gefi nan-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48