This page contains a Flash digital edition of a book.
de hoeveelheid stroom te kunnen be- rekenen en daarmee het aantal aan te brengen anodes.”


Keuze voor welk type anode Voor bestaande betonconstructies waarbij de levensduur een belangrijke rol speelt, kan volgens Leggendoor ook worden gewerkt met systemen als tita- nium anodes, geleidende coating, op- offeringsanodes et cetera. “De vraag wanneer voor welk type anode wordt gekozen, kan beantwoord worden wan- neer er een onderzoek plaatsvindt naar


Cassetteanode oplegging


de betonconstructie. Welke type con- structie betreft het? Welke type wape- ning is er toegepast en is deze continu? En aan welke mate van oxidatie is de constructie onderhevig? Ook spelen de verwachtingen van de klant een centra- le rol, qua verwachte restlevensduur, in- vulling van de constructie indien het een herbestemming krijgt en de eisen aan het onderhoudscontract.”


De gehanteerde norm voor de diverse methodieken is de NEN EN ISO 12696. Het werkt op verschillende energiebron-


Grondanode


nen. Leggegoor: “Als type stroombron maken wij veelal gebruik van Solar-ener- gie. Deze is ideaal te noemen voor met name infra-objecten. Aparte stroom- voorziening hoeft niet meer aangelegd te worden.” Nadat het systeem is opge- start, kan er jaarlijks onderhoud worden uitgevoerd.


Cassetteanode landhoofd Meer informatie: www.care4concrete.nl


WIJ MAKEN HET ONZICHTBARE ZICHTBAAR


SGS INTRON IS DÉ SPECIALIST IN (NIET) DESTRUCTIEF ONDERZOEK, SCHADE- ANALYSE EN HERSTELADVIEZEN VOOR STAAL, BETON EN CONSERVERINGEN.


Wat maken wij zichtbaar? ■ Wapening ■ Voorspanning ■ Leidingen ■ Holtes ■ Scheuren ■ Delaminaties ■ Corrosie ■ Chloriden ■ Laskwaliteit


Met welke technieken? ■ Radar ■ Dekkingsmetingen ■ Kijkoperaties ■ Thermografie ■ Ultrasoon ■ Potentiaalmetingen ■ Weerstandsmetingen ■ TOFD ■ Phased array ■ Radiografie


WWW.SGS.COM/INTRON


SGS INTRON B.V. Dr. Nolenslaan 126 Postbus 5187 6130 PD Sittard t 046 - 42 04 204


Venusstraat 2 Postbus 267 4100 AG Culemborg t 0345 - 58 51 70 e nl.intron@sgs.com


20 Nr.2 - 2015 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48