This page contains a Flash digital edition of a book.
Project Liggerkoppen Kathodische bescherming garandeert constructieve veiligheid kunstwerken


Kathodische bescherming van liggerkoppen in kunstwerken is een succesvolle techniek om de constructieve veiligheid en daarmee de beschikbaarheid van de kunstwerken voor langere tijd te garanderen. Dat blijkt uit het project ‘Liggerkoppen’ dat Rijkswaterstaat Oost-Nederland heeft uitgevoerd in samenwerking met combinatie Mourik-Salverda, waarbij Mourik het projectmanagement verzorgde, Salverda de voegwerkzaamheden uit- voerde, en Vogel Kathodische Bescherming de KB-werkzaamheden.


Tekst: Olav Lammers


D


e problematiek rond beschadiging van liggerkoppen speelt al langer en komt in alle delen van het land voor. Al in 2001 bleek tijdens inspecties van diverse


viaducten in en over snelwegen dat een aantal van deze via- ducten aanzienlijke schades vertoonden aan de uiteinden van de liggers. Het betrof voornamelijk kunstwerken die eind ja- ren zestig, begin jaren zeventig zijn aangelegd, met zogeheten contactliggers. Deze liggers zijn ‘koud’ tegen elkaar gespan- nen en kenmerken zich onder meer door het ontbreken van een druklaag. In vrijwel alle districten van Rijkswaterstaat lig- gen wel één of meerdere kunstwerken die in die periode zijn gebouwd.


12 Nr.2 - 2015 OTAR


Regenwater en strooizout


De belangrijkste oorzaak van de beschadigingen is lekkage van regenwater dat vermengd met restanten strooizout via verouderde en lekkende voegovergangen de liggerkoppen weet te bereiken. Via indringing in het beton bereikt het meng- sel de wapening en voorspanning in de liggers. Corrosie is het gevolg en het beton brokkelt daardoor steeds verder af en kan in het slechtste geval uiteindelijk de constructieve veilig- heid ondermijnen. De aard en omvang van het probleem bleek dermate groot dat werd gevreesd dat zonder maatregelen op langere termijn ook de beschikbaarheid van het wegennet in gevaar zou kunnen komen.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48