This page contains a Flash digital edition of a book.
COLUMN Maxime Verhagen


Nog even somberen? Onvoldoende orders, dreigende ontslagrondes, het onderhanden werk neemt af… waar de b&u-bouwers alweer de zon zien schijnen, is het in de infrasector nog volop somberen. Hoe lang duurt dat nog? De conjunc- tuurmeting van het Economisch Instituut voor de Bouw liegt er niet om.


Maxime Verhagen Voorzitter Bouwend Nederland


Maar tegelijk komt het EIB nu per provincie met prognoses voor de ko- mende 25 jaar. Daaruit putten we hoop. Een greep uit de rapporten leert dat in de komende decennia er nog grote infra-opgaven in Overijssel zijn, goed voor circa 30 miljard euro voor nieuwbouw, vervanging en onder- houd. In Noord-Brabant loopt dat op tot 55 miljard en in Noord-Holland tot 60 miljard. In Flevoland ligt dat met 7 miljard natuurlijk veel lager, maar Limburg gaat richting 23 miljard. Voor de Utrechtse infrastructuur is tot 2040 maar liefst 42 miljard euro nodig, volgens het EIB. Ruwweg de helft daarvan is voor nieuwbouw en reconstructie. Dat is onontkoombaar, want er komen bijna 200.000 huishoudens bij in deze kleine provincie. En meer mensen leveren meer verkeer op, hoe slim en goed ze de infra ook benutten. De andere helft van de 42 miljard zal voor onderhoud beschik- baar moeten zijn.


We staan dus aan de vooravond van een enorme vervanging van verou- derde netwerken – overal – met ook nog eens grote infra-uitbreiding in de Randstad. En met een kwaliteitsslag daar overheen. Tenminste, als de juiste beleidskeuzes gemaakt worden. Daarom spreken we op dit mo- ment de provinciale politici stevig aan.


Nu komen de verkiezingen eraan, maar in alle tijden is zeker voor infra een krachtige visie nodig, plus een stabiel budget. Bij provincies, water- schappen, gemeenten en bij het Rijk niet minder. Daar blijven we op ha- meren. Het EIB overziet dat de infrastructuuropgave tot 2040 kan oplo- pen tot ongeveer 400 miljard euro. Ik hoop dat u daar wat minder somber van wordt en - nog veel belangrijker - ik hoop dat daar weer veel werk voor onze infrasector uit voort vloeit.


Nr.2 - 2015 OTAR O Nr.2 - 2015TAR 11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48