This page contains a Flash digital edition of a book.
FILEVRIJ VOEGOVERGANGEN BOUWEN


Creatief in duurzaam onderhoud


Weinig bedrijven hebben zoveel ervaring in betonreparatie als Salverda. We zijn verantwoordelijk voor onderhoud en inspectie van diverse viaducten en bruggen in het hele land. Belangrijk hierbij is om de verkeershinder tot een minimum te beperken, snelle bouwtijden en een goede kwaliteit. Met name het beperken van verkeershinder vraagt naast vakkennis ook een fl inke organisatorische inspanning. Hierbij zoekt Salverda niet naar een standaard oplossing maar denkt creatief. Het toepassen van tijdelijke bruggen, het verfi jnen van logistieke inzet en het toe- passen van nieuwe producten zoals de Silent Joint zijn hiervan voorbeelden.


Betonreparatie en-renovatie Voegovergangen Tijdelijke bruggen


Monitoring van betonkwaliteit Inspectie


Service & onderhoud


www.salverda.nl www.salverda.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48