This page contains a Flash digital edition of a book.
Gastcolumn Alexander Vancolen De weg naar


geautomatiseerd rijden


Tot voor enkele jaren leek geautomatiseerd rijden nog complete science fi ction. Steeds meer constructeurs en toeleveranciers werken er aan om die science fi ction om te zetten in realiteit en een volledig geautomatiseerd voertuig op de weg te brengen. De basis hiervoor is er al met de standaard installatie van het veiligheidssysteem ESP, dat voorkomt dat een auto gaat slippen. De komende jaren zullen meer rijhulpsystemen geïntroduceerd worden die rijtaken kunnen overnemen van de bestuurder.


G


eautomatiseerd rijden brengt een aantal grote voor- delen met zich mee. Het zal het verkeer meer kun- nen synchroniseren: voertuigen kunnen dichter bij


elkaar rijden, waardoor wachttijden en fi les afnemen. Een ge- synchroniseerde verkeersstroom betekent ook meer effi ciën- tie en dus een grotere brandstofbesparing. Tijdens het zich verplaatsen zal de bestuurder de tijd ook productiever kunnen gebruiken; een uitbreiding van de werkplek. Maar geautoma- tiseerd rijden kan vooral een grote bijdrage leveren in het te- rugdringen van het aantal verkeersongevallen en doden. 90% van alle ongevallen met gewonden wordt namelijk veroorzaakt door een menselijke fout.


Maar er moet ook een wettelijk kader komen. Momenteel laat de wetgeving nog niet toe een volledig geautomatiseerd voer- tuig op de weg te laten rijden, maar hiervoor worden nu de eerste stappen ondernomen. Een ander belangrijk punt is aansprakelijkheid. Wie is er verantwoordelijk als er, ondanks alle getroffen maatregelen, toch een ongeval plaatsvindt met een geautomatiseerd voertuig?


De komende jaren zal internet voor een revolutie in de auto zorgen. Auto’s spelen zelf een belangrijke rol in de ma- nier waarop deze digitalisering zich verspreidt. Dit is de re- den waarom Bosch-ingenieurs aan oplossingen werken die zowel heel intuitief als uiterst gesofi sticeerd zijn. Een voor- beeld daarvan is MySpin, een systeem dat iPhones en An- droid smartphones integreert in het voertuig en waarbij het telefoondisplay op het hoofddisplay van het voertuig wordt weergegeven. Dit maakt het gebruik van apps in de auto veel gemakkelijker, veiliger en handiger.


Auto’s zullen niet alleen gebruik maken van het internet, zij zullen ook informatie verstrekken. Er zijn op dit moment al toepassingen waarbij auto’s communiceren met de buitenwe- reld via de cloud, bijvoorbeeld eCall. Wanneer zich een on- geval voordoet, belt de auto automatisch de hulpdiensten. Het opbellen wordt geactiveerd door dezelfde sensoren die de airbag bedienen. eCall kan de tijd die hulpdiensten nodig hebben om de plaats van het ongeval te bereiken in platte- landsgebieden met 50 procent verminderen en in stedelijke gebieden met 40 procent.


Het connecteren van de auto met internet gaat veel verder dan de eer- der genoemde toepassingen. Een volledige metropool, inclusief de infrastructuur, kan geconnecteerd worden om zo een optimale mo- biliteit te garanderen. Wie van het centrum van de stad naar de rand wil reizen, zou moeiteloos moeten kunnen overschakelen van een trein in het centrum naar een au- todeelsysteem in de rand. Een intelligente verbinding van al


UPDATE l


a e i K o i S


v


r


o


deze vervoersmiddelen maakt het mogelijk om het ver- voersmiddel te kiezen dat op dat moment het beste bij jou past.


Alexander Vancolen, Marketing & eMobility Team Lea- der, Bosch Belgium is spreker op het Congres Innova- tieve Mobiliteitsconcepten op 26 maart in Rotterdam. Meer informatie: www.mobiliteitscongres.nl


Nr.2 - 2015 OTAR O Nr.2 - 2015TAR 43


congres & iZone 26 maart 2015 > de Doelen Rotterdam


innovatieve mobiliteits concepten


2050 en verder ... o r c e c


v


i.s.m.


Geert Kloppenburg > Tuk Tuk company > Formule E-team > Samen op Reis > car2go > Low Car Diet


Michiel Muller > Rasondernemer > Tango > Routemobiel


Carlo vd Weijer > Smart mobility > TomTom > TUe


Sander Klous > Big data > UvA


Marco Knitel > Uber


Bart Schmeink > Connexxion


> Ambitious bestuurder


www.mobiliteitscongres.nl h d


c


i c


u n


l


e


e


G


e


e


e n


u


u


t


e S


o


p


i W


e


M


B


C M M m


p K


r


i


r


a


a


h


l e K d n


t c u l n


t


r r o


n


s t n


l l


i


b


k


e


j


R


u r


r


e r


g


l


m U


L M


n


a


a


c a


k


r e


e


n


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48