This page contains a Flash digital edition of a book.
Richard Jorissen, programmadirecteur HWBP


“Markt is heel hard nodig om 2000 km dijk te versterken”


Heel veel en inhoudelijk divers werk tot zeker 2050, dat is wat het nieuwe Deltaprogram- ma in petto heeft om Nederland ook in de toekomst waterproof te houden en ervoor te zor- gen dat er voldoende zoetwater beschikbaar is. Een enorme opgave voor waterschappen en Rijkswaterstaat waarbij alleen al voor de versterking van onze primaire waterkeringen een bedrag gemoeid is van 11 tot 14 miljard euro. “We hebben de markt heel hard nodig en roe- pen luid om innovaties om deze klus te kunnen klaren”, zegt Richard Jorissen, programma- directeur van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), onderdeel van het nationale Deltaprogramma.


Tekst: Olav Lammers


24


Nr.2 - 2015 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48