This page contains a Flash digital edition of a book.
Actueel Proef duurzaam asfalt A4 Nieuwe versie GlobeSpotter


Rijkswaterstaat en BAM Wegen starten een proef met Laag Energie Asfalt Beton (LEAB PA+) in de deklaag van een klein gedeelte van de A4 bij Leiden.


Dit duurzame asfaltmengsel wordt onder lagere temperatuur geproduceerd waardoor energie- en CO2-reductie van 30 tot 40 procent haalbaar is. De lagere productietemperatuur heeft mogelijk ook een gunstig effect op de levensduur van de deklaag. De proef op de A4 heeft een looptijd van drie jaar en moet duidelijk maken of de positieve effecten ook optreden op een intensief belaste snelweg.


Meer informatie: www.bamwegen.nl


Gemeenten kopen onvoldoende duurzaam hout


Slechts bij tien van de onderzochte gemeenten leidt opname van duurzaam hout in het bestek ook daadwerkelijk tot de keuze voor een FSC-gecertificeerde aannemer. Dat terwijl overheden hebben afgesproken in 2015 100 procent duurzaam in te kopen.


In 2013 voerde het Wereld Natuur Fonds (WNF) een zoge- naamd scorecardonderzoek uit onder Nederlandse gemeen- ten. Onderzocht werd hoe het gesteld is met de toepassing van duurzaam hout. De conclusie was dat in beleid en be- stekken veel aandacht is voor duurzaam hout, maar dat de controle hierop niet goed geregeld is. Liesbeth Gort, direc- teur van FSC Nederland: “Het WNF-onderzoek gaf ons alle reden om de vinger aan de pols te houden, vandaar deze quick scan. Onze conclusie: er zit wel wat beweging in het inkoopgedrag van gemeenten, maar van een eindsprint naar 100 procent duurzaam inkopen in 2015 is geen sprake.” Gort stelt dat de quick scan duidelijk maakt waar gemeenten staan, maar ook omgekeerd werkt: “Het is leerzaam voor ge- meenten. Ik denk dat gemeenten zich onvoldoende realise- ren dat ze met het maken van eenvoudige keuzes en weinig inspanning veel invloed kunnen uitoefenen op de herkomst van hun hout, en daarmee op de strijd tegen ontbossing.”


Meer informatie: www.fsc.nl


Fiets- en voetgangersbrug van composietbeton


Romein Beton heeft de nieuwe fiets- en voetgangersbrug ontwikkeld in samenwerking met adviesbureau ABT. De brug wordt uitgevoerd in composietbeton, een hybride beton die vezelversterkt Ultra Hoge Sterkte Beton combineert met tra- ditionele wapening. Hierdoor ontstaat een materiaal met een hoge druk- en treksterkte waarmee slank en licht kan worden ontworpen en gebouwd. De nieuwe fiets- en voetgangers- brug weegt bij een maximale lengte van twaalf meter de helft van een reguliere betonnen brug met dezelfde lengte. Door het geringe gewicht van de brug kan ook de fundatie lichter worden uitgevoerd en kan het worden vervoerd met lichtere en daardoor zuinigere transportmiddelen. Composietbeton heeft een zeer dichte pakking waardoor vocht en vuil moeilijk doorgang hebben. Slijtage is daardoor nagenoeg afwezig. De levensverwachting van de brug is zeker honderd jaar.


Meer informatie: www.romein.nl


Nr.6 - 2014 OTAR O Nr.6 - 2014 TAR 43


Cyclomedia heeft een nieuwe release van GlobeSpotter met een groot aantal wijzigingen in de user interface. Minder vaak gebruikte functies zijn niet meer direct in beeld zichtbaar, waardoor de applicatie rustiger oogt. Ook is er meer con- sistentie tussen de knoppen en schermen aangebracht. De Smart Click Measuring-functionaliteit zorgt ervoor dat een klik op een object in één Cyclorama volstaat om de 3D-co- ordinaten van dat object te berekenen, inclusief de preci- sie van de meting. In GlobeSpotter 2.9 wordt er - nadat een Smart Click meting is gedaan - door de server een test uit- gevoerd of bij het berekende punt andere beelden beschik- baar zijn om de meting met nog betere insnijding te doen. Hierdoor nemen de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van het meetresultaat toe. Deze functie wordt automatisch op de achtergrond uitgevoerd.


Meer informatie: www.cyclomedia.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48