This page contains a Flash digital edition of a book.
Actueel App voor parkeervergunningen Heras Grence Heracles


Nedap lanceert de SENSIT Parking License app, een app om parkeren voor vergunninghouders makkelijker te maken. Deze app is een nieuwe toevoeging aan het SENSIT systeem van Nedap.


Deze technologie bestaat uit draadloze sensoren die de real-time parkeerbezet- ting per plek monitoren. Met de nieuwe app kunnen gebruikers eenvoudig in- en uit- checken op de voor hun gereserveerde par- keerplaats. De online tool biedt parkeerbe- heerders de mogelijkheid om op effi ciënte wijze vergunningen te beheren en distribu- eren. Nedap heeft de app geoptimaliseerd voor integratie met parkeer- en handha- vingsapplicaties van derde partijen.


Meer informatie: www.nedapidentifi cation.com


Wegdekrefl ectie centraal tijdens Infra Relatiedagen


Tijdens de Infra Relatiedagen op 28, 29 en 30 oktober 2014 is specifieke aandacht voor wegdekreflectie.


Een samenwerking tussen Evenementenhal en Rotim heeft geresulteerd in een speciaal aan dit thema gewijd plein tij- dens Infra Relatiedagen. Bedrijven gerelateerd aan wegdek- refl ectie staan samen op het Wegdekrefl ectie Plein. Beken- de gezichten uit de branche, zoals onder andere De Hoop Terneuzen, De Beijer Kekerdom, Kijlstra Bestrating, van de Bosch Beton, Coldmix, Rotim, Esha Infra Solutions, Tauw en AKC Venlo zullen op het plein vertegenwoordigd zijn.


Meer informatie over deelname: mariettemulders@evenementenhal.nl


In 2012 lanceerde Heras de lijn Grence: de nieuwe generatie spijlenhekwerk qua duurzaamheid en prijsstelling. Na de lijn Atlas komt Grence ook in Heracles-uitvoering op de markt.


Grence is het resultaat van de gecombineerde productieme- thoden ‘Heras Stent Technology’ en ‘Twist Lock’. Dit maakt lassen overbodig en zorgt voor een fraaiere afwerking. De methode vereist minder zink, is minder arbeidsintensief en reduceert intern transport. Door het gehele productieproces kan de CO2


-uitstoot tot 70 procent verminderen ten opzich- te van conventionele oplossingen. Heracles is een spijlen- hekwerk voor met name bedrijfsgebouwen en parkeerterrei- nen.


Meer informatie: www.heras.com Liggers


Natuurbrug Laarderhoogt


In opdracht van Rijkswaterstaat heeft aannemerscombinatie Strukton Infratechnieken/Ooms Construction in juli 25 liggers over de A1 geplaatst voor het ecoduct van de Natuurbrug Laarderhoogt. Deze natuurbrug bestaat uit twee ecoducten: één over de A1 en één over de Naarderstraat. De liggers zijn 43 meter lang en wegen circa 100.000 kilo per stuk.


Meer informatie: www.strukton.com


Partner bij duurzame ontwikkeling Investeer NU in je toekomst!


BOB heeft een ruim aanbod aan Infra-opleidingen. Enkele voorbeelden zijn: Elementaire Infra Techniek Voorbereidend Kadermedewerker Infra Kadermedewerker Infra


T 079 325 24 50 www.bob.nl BOUWEN AAN TALENT


42 Nr.6 - 2014 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48