This page contains a Flash digital edition of a book.
Beide Coentunnels gereed


Nieuw Coentunneltracé: kunstwerk van formaat


De nieuwe Coentunnel is vorig jaar al geopend en de eerste tunnel is nu ook helemaal ver- nieuwd. Met de dubbele tunnelcapaciteit en een heel nieuw tracé moet één van de bekend- ste knelpunten op de Nederlandse wegen verleden tijd zijn. Een uiterst ingewikkeld project van bijna 600 miljoen euro waarbij Rijkswaterstaat en Coentunnel Company als respectie- velijk opdrachtgever en opdrachtnemer ook nog eens een geheel andere manier van werken hebben uitgeprobeerd. Tekst: Joost Zonneveld


22 Nr.6 - 2014 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48