This page contains a Flash digital edition of a book.
DE ZICHTHINDER VOOR DE SCHEEPVAART IS MINIMAAL DANKZIJ DE BIJZONDER SLANKE CONSTRUCTIE


lende brugtypen nader bekeken. De lo- catie naast de Steenplaetsbrug bleek de beste optie. De benodigde helling- banen waren hier goed inpasbaar en er was een goede aansluiting op bestaan- de fi etsroutes. Wel bleek de locatie een knooppunt van kabels en leidingen te zijn. Uiteindelijk lukte het na wat gepuz- zel om het ontwerp zo in te passen dat de bestaande gestuurde boringen onder het kanaal niet in gevaar kwamen.


Ontwerp Er waren meerdere redenen om voor het inmiddels gerealiseerde brugtype te kiezen. Zo leende de locatie zich goed voor een plaatselijke verbreding van de vaarweg, waardoor naast de vaargeul ruimte ontstond voor de pyloon en het wegdraaiende brugdek. De doorvaart- breedte verschilt hierdoor nauwelijks van die van de vaarweg zelf. Dankzij de pyloon was het mogelijk een zeer slank dek te realiseren. De 35 meter lange overspanning van het beweegbare dek wordt door de tuien opgesplitst in kor- tere overspanningen. Hierdoor kan het brugdek zo opvallend slank zijn. Verder is de zichthinder voor de scheepvaart minimaal dankzij de bijzonder slanke constructie. Ten slotte vormt de nieuwe fi ets- en voetgangersbrug een landmark voor de omgeving.


De stalen brug bestaat onder meer uit een asymmetrisch beweegbaar dek, dat met twaalf tuien aan de pyloon is be- vestigd, en een 18 meter hoge pyloon. Aan de oostzijde sluit het beweegbare dek met een T-vormige aanbrug aan op het bestaande fi etspad evenwijdig aan het water. De aanbrug vervangt hier het fietspad. Fietsers die rechtdoor langs de brug willen, moeten over de hellin- gen van de aanbrug. Aan de westkant slingert het fietspad zich via een aan- brug met twee fl auwe bochten richting de doorgaande weg. Deze aanbrug ligt grotendeels op een grondlichaam.


Recht onder de pyloon bevindt zich de machinekamer voor het bewegingswerk van de brug. Vanaf de oever is deze ruimte te bereiken via een smalle, mini- maal vormgegeven steiger die zich om de ronde ruimte heen voegt. De machi- nekamer is dankzij de steiger altijd toe- gankelijk, ongeacht de stand van de brug.


De slagboomkasten zijn in het brug- ontwerp geïntegreerd. Ze staan op de brugrand en sluiten naadloos aan op het hekwerk. De cameramasten voor de besturing van de brug bevinden zich op enige afstand van de brug op de kades. Bediening geschiedt op afstand vanuit een centrale.


Afwerking Voor de ontwerpers was een zo glad mogelijke afwerking van het staalwerk belangrijk. Ze schreven bijvoorbeeld voor dat alleen ter plekke van kniklijnen in het staalwerk een lasnaad mocht ko- men. Dit om het aantal zichtbare lasna- den te verminderen. Verder moesten de plaatnaden op een stramien geplaatst worden, zodat zichtbare naden in elk geval qua belijning niet storend zou- den zijn. De aannemer heeft extra zorg besteed aan het afwerken van onder meer lasnaden en bramen. Ook het zeer duurzame coatingsysteem is afgestemd op de beoogde gladde fi nish.


Ipv Delft ontwierp ook de geïntegreerde verlichting. Ledverlichting in de handre- gels verlicht het brugdek en de brugge- bruikers en vanuit het brugdek lichten spots de pyloon met strijklicht aan. Op deze manier is de brug ook ‘s nachts goed herkenbaar en is de pyloon, die midden op het fi etspad staat, zichtbaar voor bruggebruikers.


De brug is in de werkplaats van Machi- nefabriek Emmen gemaakt en afgewerkt en vervolgens per boot naar de loca- tie vervoerd. Daar is de staalconstruc- tie half mei in twee dagen geplaatst. Half juli reden de eerste fi etsers over de brug.


Meer informatie: www.ipvdelft.nl Nr.6 - 2014 OTAR O Nr.6 - 2014 TAR 21


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48