This page contains a Flash digital edition of a book.
‘We moeten meer doe


OP DE


ZEEPKIST Tekst: Edith Andriesse


PEX LANGENBERG


Wethouder Haven, Duurzaamheid, Mobiliteit en Organisatie van de gemeente Rotterdam voor D66


“Rotterdam is een prachtige stad, die altijd lijkt te veranderen. De skyline van nu ziet er totaal anders uit dan de skyline van zes jaar geleden, toen ik uit Nederland vertrok om in Washington te gaan werken. Er wordt in deze havenstad hard gewerkt. De afgelopen jaren is al veel verbeterd in de infrastructuur; nieuwe fi etspaden, betere doorstroming van het verkeer en een fantastisch nieuw Centraal Station. Uitdagingen liggen er voor de luchtkwaliteit in de stad. Een probleem van alle steden in de randstad, en we zijn van ver gekomen. We moeten meer doen. Hier wil ik me als wethouder Duurzaamheid en Mobiliteit voor inzetten.”


Er gaat een heleboel goed in deze stad: Rotterdam heeft een prima open- baar vervoersfundament op alle schaal- niveaus - van internationaal tot stede- lijk - met het NS-net, Randstadrail, de metro, tram en bus, we hebben, ik meld het nog maar eens, een werkelijk prach- tig nieuw Centraal Station, en het fi ets- gebruik is het afgelopen decennium in deze stad met een 60 procent geste- gen. Rotterdammers zijn van ouds- her gewend te auto te pakken voor een boodschap in de binnenstad, ook als ze binnen de ring wonen. Ik ben voor een goed bereikbare stad, maar vind dat je voor ritjes onder de zeven kilometer


30 Nr.6 - 2014 OTAR


prima de fi ets of het openbaar vervoer kunt pakken. We ontlasten samen het wegennet, krijgen meer beweging en maken de lucht schoner. Dat betekent wel dat de faciliteiten in de stad goed geregeld moeten zijn: goede fi etspaden en goede ov-overstapmogelijkheden.”


“Ik ben vanuit mijn rol als wethouder van Rotterdam en portefeuillehouder van de Stadsregio Rotterdam positief over het kabinetsbeleid inzake infra- structuur. Er wordt hard gewerkt aan het robuust maken van bereikbaarheid met de aanleg van de A4, de verbreding van de A15 en de voorbereiding van verbin-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48