This page contains a Flash digital edition of a book.
100 jaar Maasveren in Limburg


Voor Ton en Adrie Paulus van het gelijknamige veerbedrijf in Velden is 2014 een bijzonder jaar. 1 januari was het namelijk precies 100 jaar geleden dat opa Gilles Paulus de exploitatie van het veerpont tussen Grubbenvorst en Velden verwierf. Inmiddels is de vierde generatie Paulus werkzaam in het bedrijf en is de vloot gestaag gegroeid van een naar negen veerpon- ten over de Maas en sinds enkele jaren ook over de Lek met 60 medewerkers in dienst. Tekst: Paul Huisinga


ls jongeman van 20 jaar sloot Ton Paulus in 1973 zelf zijn eer- ste pachtcontract af eveneens voor het veerpont Grubbenvorst-Vel- den. Hij was inmiddels de derde genera- tie die in bezit kwam van dit pachtcon- tract. “Ik voelde me destijds best wel trots, al moest er gezien mijn leeftijd wel nog ‘handlichting’ worden toegepast. Ik was immers volgens de wet nog niet meerderjarig. Op deze veerpont heb ik ook mijn vrouw leren kennen en in 1975 trouwden we.”


A 34 Nr.6 - 2014 OTAR


Hoe kwetsbaar een bedrijfje met één veerpont kan zijn, bleek al snel door de komst van de oliecrisis (autoloze zonda- gen). Al snel besluit Paulus dan ook zijn blik te verruimen en in te schrijven op andere veerdiensten die vrijkwamen, zo- als Lomm-Lottum en Baarlo-Steyl. Ver- volgens start hij in 1987 zelf een nieuwe veerverbinding op tussen Cuijk en Mid- delaar. In tegenstelling tot eerdere in- schrijvingen is Paulus hier eigenaar van de pont, de veerstoepen en het veer- recht.


Koninklijke karos Enthousiast vertelt Paulus over de ver- dere groei van het familiebedrijf gedu- rende die 100 jaar met veel oog voor historische details. Aan elke uitbreiding van de vloot zit wel een bijzonder ver- haal vast. Zo verwierf Paulus in 1996 de concessie voor het internationale veer Berg aan de Maas-Meeswijk. Ingevol- ge een Traktaat uit 1844 is de pont het eigendom van zowel de Nederlandse -, als de Belgische Staat en wordt de ex- ploitatie wisselend (om de 5 jaar) door


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48