This page contains a Flash digital edition of a book.
Natuurvernietigende baggerwerkzaam- heden worden sterk gereduceerd en be- hoeven dijken minder onderhoud omdat ze niet meer aan de strenge criteria be- hoeven te voldoen als zeedijk. De hoog- ste kostenposten worden gevormd door de aanleg van de eilanden, de havens met containerterminals, de stormvloed- kering, sluizen en infrastructuur noord- zuid. Echter daar tegenover staan ook opbrengsten en kostenbesparingen en onder andere behoeft Antwerpen in de


toekomst ook geen stormvloedkering te bouwen.


Het plan is zeker niet in beton gegoten. Tijdens het congres op 2 oktober op de Neeltje Jans zal uitgebreid worden gedis- cussieerd over de technische mogelijkhe- den en de wetenschappelijke onderbou- wing van de ze waterkering.


Hoe kunnen economische en ecologi- sche ontwikkelingen harmonieus samen- gaan?


BOUWEN IN WATER Congres


Schelde Delta Expo Donderdag 2 oktober 2014


Meer informatie: www.escgoes.nl/congressen.php


40 Nr.6 - 2014 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48