This page contains a Flash digital edition of a book.
Bedrijfsportret


Familiebedrijf Gebr. van der Lee


In het Markermeer, vlak onder de Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen, is eind vorig jaar een moeraseiland opgeleverd. Het 10 ha grote gebied is bedoeld als proefl ocatie voor een veel groter aan te leggen moerasgebied in het Markermeer. Gebr. van der Lee heeft het proefeiland in opdracht van Rijkswaterstaat aangelegd en is ook verantwoordelijk voor de monitoring die er momenteel plaatsvindt. De te verzamelen gegevens vormen de basis voor een volgend project: de aanleg van zo’n 300 ha moerasgebied en op langere termijn, tot 2050, moet in het Markermeer in totaal een moeras/natuurgebied van zo’n 10.000 ha zijn gerealiseerd. Tekst: Olav Lammers


12 Nr.6 - 2014 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48