This page contains a Flash digital edition of a book.
Fietsbrug Rijswijk Draai- en tuibrug inéén


Draai- en tuibrug ineen, dat is de nieuwe fi etsbrug over het Rijn-Schiekanaal in Rijswijk. De combinatie van brugtypes zorgt voor een slank, asymmetrisch dek en een verticaal land- mark. Bovendien heft de brug - naar ontwerp van ipv Delft - een al decennia lang bestaande barrière op in het fi etsnetwerk rond de Zuid-Hollandse stad. Tekst: Ir. Christa van den Berg


H


et Rijn-Schiekanaal tussen Lei- den en Delft doorsnijdt de ge- meente Rijswijk. Met name voor fietsverkeer tussen de wijken Plaspoel- en Broekpolder, het achterlig- gende Ypenburg en het doorgaande re- gionale fi etsverkeer betekende dit fl ink omrijden. De gemeente vroeg ontwerp- en ingenieursbureau ipv Delft daarom enkele jaren geleden uit te zoeken wat de mogelijkheden voor een nieuwe fi ets-


20 Nr.6 - 2014 OTAR


verbinding over het kanaal waren. Er volgde een uitgebreide variantenstu- die, waarbij zowel vaste als beweegbare bruggen werden bekeken op diverse lo- caties tussen de twee bestaande brug- gen, de Vlietbrug (A4) en de Hoornbrug.


Zoektocht


Met name de belangen van de scheep- vaart vormden een beperking. Vanuit de scheepvaart was een vaste brug het


meest wenselijk. De vereiste doorvaart- hoogte van een dergelijke brug is 7 me- ter. Dit zou leiden tot zeer lange helling- banen die op geen enkele plek in het onderzoeksgebied op acceptabele wij- ze te realiseren waren. Zodoende stond al snel vast dat alleen een beweegbare brug mogelijkheden bood.


Binnen het onderzoeksgebied werden diverse geschikte locaties en verschil-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48