This page contains a Flash digital edition of a book.
PROGRAMMA:


10.00-12.30 uur • MAINPORT INFRATOUR Het congres start met een excursie per touringcar naar de Tweede Maasvlakte in aanleg. Onder deskundig commentaar van Nicolette van den Berg (RWS) krijgt u zicht op de gigantische nieuwe infrastructuur voor wegen, havens, industrie en energie. We volgen de vernieuwde A15, rijden langs de Botlekbrug in aanbouw en de terminals van APMT en Rotterdam World Gateway op de Maasvlakte.


12.30-13.30 uur • Uw lunch wordt geserveerd op de SS ROTTERDAM


13.30-17.00 uur • Het middagcongres valt uiteen in twee delen: 13.30- 15.00 uur • SAMENWERKEN LOONT! Opening door uw gespreksleider Kees Abrahamse, omgevingsmanager RWS, man van de praktijk: De organisatie en fi nanciering van de infra-bouwprocessen is drastisch aan het verande- ren. De kernbegrippen zijn: co-contracting, duurzaamheid en kennisdeling. Zoals Green Deal GWW en Duurzaamheid Programma’s. Meerdere voorbeelden van succesvolle samenwerkin- gen worden belicht.


- Prof Margot Weijnen, TU Delft, is directeur van Next Generation Infrastructures. NGInfra: Rijkswaterstaat, Prorail, Havenbedrijf Rotterdam, Ballast Nedam, Vitens en Alliander delen hun kennis en inzet bij energieprojecten.


- Edwin van de Wel is programmamanager RWS/Duurzaam GWW; 100% duurzaam inkopen! Zoals duurzaam GWW en green deals beton. Een samenwerking tussen alle grote GWW-opdrachtgevers in Nederland.


- Patrick Buck, directeur PRORAIL over de samenwerkingen bij de aanleg van de Betuweroute en de impact op de infrastructuur in de Rijnmond.


- Nick Juff ermans, manager van DAVIconnekt over Smart Mobility, automatisch rijden op moderne infrastructuren. Samenwerking: TU Delft, RDW/Rijksdienst wegverkeer en TNO.


- Gerard Eijkelenboom, projectmanager Verkeersonderneming Rotterdam toont ons het eff ect van Beter Benutten van de infrastructuur. Samenwerking tussen haven, stad en regio. Genomineerd voor de Eurocities Award 2014.


15.00-15.30 uur • Koffi epauze


15.30-17.00 uur • ROTTERDAM BOUWT! We maken met u een tour d ’horizon langs de talloze infraprojecten in de Rijnmond-regio. En wat er nog aan komt! Wegen, kunstwerken, havens, rail, ondergronds transport.


Opening door Ineke van der Hee, hoofdingenieur-directeur RWS WNZ toont ons de nieu- we plannen voor de ring Rotterdam en staat stil bij het dilemma van economie, milieu en leef aarheid.


- Paul de Beijer, directeur asset management van het Havenbedrijf Rotterdam NV over vernieuwing en onderhoud van wegen, kades, kunstwerken, rail en ondergronds trans- port.


- Nicolette van den Berg, omgevingsmanager RWS van o.a. het MaVa-project-A15 over de route van Maasvlakte naar Vaanplein met nieuwe wegen, viaducten, bruggen. Een mega-klus voor een sterk groeiende verkeersstroom.


- Harry Hofman, manager MVO Strukton. Er liggen veel kansen voor duurzaam materiaal in de in- frabouw. Zoals de A15 met gerecycled asfalt en green deal beton.


samenwerkingen in GWW.


loont! Voorbeelden van succesvolle


Samenwerken


- De oude dame, de Maastunnel, slikt elke dag 60.000 voertuigen. Projectdirecteur Jan Cees Blok toont ons het ingrijpende restauratie en renovatie-traject tot 2019.


17.00 uur • De middag eindigt met een gezellige borrel en gelegenheid tot een kijkje op het schip.


Nr.6 - 2014 OTAR O Nr.6 - 2014 TAR 19


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48