This page contains a Flash digital edition of a book.
Toename gebruik staalkabelnetten


De laatste jaren wordt er in de bouw steeds meer gebruik gemaakt van staalkabelnetten voor hekwerken en trappen. Ze zijn licht van gewicht, transparant en volledig recyclebaar en worden op milieuvriendelijke wijze geproduceerd van RVS staalkabel 316. Ook het feit dat de netten onderhoudsvrij zijn is interessant. Tekst: Nicoline van Klaveren Foto’s: Marieke Hoogenboom


F


amiliebedrijf Hans Jansen Staal- kabels is gespecialiseerd in de productie van staalkabelnetten.


Directeur Hans Jansen signaleert een toename van het gebruik van staalka- belnetten in de bouw. Een trend die vol- gens hem niet meer dan logisch is met de huidige eisen die gesteld worden in bouw en industrie. “Duurzaam bouwen is niet meer weg te denken anno 2014. Steeds meer bedrijven maken gebruik van degelijke, onverslijtbare en milieu- vriendelijk geproduceerde materialen. En dan is de keuze voor staalkabelnet- ten al snel gemaakt.”


Als voorbeelden van projecten waar- bij staalkabelnetten zijn gebruikt, noemt Jansen onder meer de Hobbemabrug in Zoetermeer en de Vlinderbrug in Lich- tenvoorde. “Bij de in cortenstaal uitge- voerde brug in Zoetermeer is, buiten de duurzame staalkabelnetten, ook gebruik gemaakt van volledig recyclebare mate-


rialen waaruit de brug is vervaardigd. Zo wordt het milieu minimaal belast.” Ook trots is Jansen op de door zijn bedrijf gefabriceerde transparante overkap- ping van staalkabelnetten bij de verlen- ging van de A4, Aquaduct Steenbergen. “Een prachtig voorbeeld vind ik dat,” stelt Jansen.


Maar ook bij woning- en utiliteitsbouw worden de staalkabelnetten op grote schaal toegepast. “Neem het gebouw van zorginstelling Parnassia in Den Haag waar afscheidingsnetten zijn ge- plaatst om de veiligheid van de bewo- ners te bewaken. Of project Stadshage in Zwolle waarbij staalkabelnetten zijn verwerkt als balustrade. Door het ge- bruik van staalkabelnetten wordt niet alleen een fraaie uitstraling verkregen maar wordt, door de verticale montage, ook de veiligheid gewaarborgd.” De staalkabelnetten worden voor het grootste deel geïmporteerd uit Azia- tische landen. Omdat zowel tijd, als


kwaliteit een belangrijke factor is, is op dit moment een machine in ontwikke- ling waarbij de staalkabelnetten in Ne- derland geproduceerd kunnen wor- den. Helemaal machinaal vervaardigen van de netten is nog niet mogelijk; de eindafwerking wordt nu nog door men- senhanden gedaan.


De productie van Hans Jansen Staal- kabels was in eerste instantie vooral gericht op de watersport. “Maar door een uitdagende opdracht van een aan- nemer om een staalkabelnet te produ- ceren voor een innovatief project kwam het accent meer en meer op de pro- ductie van deze netten te liggen. In- middels zijn we al jaren gespecialiseerd in het verwerken van staalkabels met eindverbindingen voor bouw en indus- trie.”


Meer informatie:


www.staalkabelnetten.nl Nr.6 - 2014 OTAR


O Nr.6 - 2014 TAR 29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48