This page contains a Flash digital edition of a book.
TROTS OP EEN DUURZAAM PROJECT EEN GELUIDSSCHERM BIJ YPENBURG


In 1975 werd gestart met het testen van ge- luidsschermen, o.a. langs het bekende A13 tra- ject Rotterdam Overschie. Tot op de dag van vandaag zijn geluidsschermen onderdeel van het landschap. Niet alleen langs de A13, maar door heel Nederland heen.


Bij de start in 1975 werd bij het plaatsen van geluidsschermen alleen naar de functie gekeken, sindsdien is het zeer belang- rijk dat geluidsschermen ook aansluiten op het landschap. Hout is zeer geschikt voor geluidsschermen. Neem bijvoor- beeld de geluidsschermen langs de A13 bij Ypenburg. Deze zijn van duurzaam PEFC gecertifi ceerd hout gemaakt en ge- ven van nature een natuurlijk en warm uitzicht voor de auto- mobilist.


Hout is milieuvriendelijk, CO2 neutraal materiaal en is met het


PEFC-keurmerk ook gegarandeerd hernieuwbaar. Bovendien is PEFC gecertifi ceerd hout verkrijgbaar in vele variëteiten zo- wel van tropische als Europese origine en dus prima inzetbaar voor geluidswanden.


PEFC gecertifi ceerd duurzaam hout gebruiken in projecten doen we gewoon in Nederland. Alleen al in Nederland zijn meer dan 1200 bedrijven PEFC Chain of Custody gecertifi - ceerd en kunnen duurzaam hout en houtproducten leveren. Daar mogen we best trots op zijn! Het specifi ceren van hout uit duurzaam PEFC gecertifi ceerde bossen in aanbestedingen is eenvoudig, de levering ook. Doen dus!


Meer informatie: bezoek de websites van Koninklijke houthandel Wijma www.wijma.com/nl/certifi cering/pefc.html en het PEFC-keurmerk pefcnederland.nl/inkopen-aanbesteden


Nr.6 - 2014 OTAR O Nr.6 - 2014 TAR 33


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48