search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
FOTO’S: APPHARVEST


FOTO: APPHARVEST


OPENING ▶▶▶ INTERNATIONAAL ▶▶▶ TUINBOUWTECHNIEK ▶▶▶ VS OPENING | door Ton van der Scheer “I


n Nederland is er niks veran- derd, daar is de glastuinbouw business as usual. En voor mij is het ook bekend terrein: naar


het Westland, op bezoek bij Wageningen University. Maar vooral buiten Nederland is er veel veranderd. De glastuinbouw was een verborgen schat, die nu wordt ont- dekt.” Dat zegt Jonathan Webb. In februari wa- ren hij en venture capitalist J.D. Vance de sensatie op de Nasdaq met de beursgang van hun ‘AgTech’-bedrijf AppHarvest. Het ging op die eerste dag zo hard dat de han- del in het aandeel van dit agrarisch tech- bedrijf nu en dan stilgelegd moest wor- den. Op Fox Business News hadden ze het lief- kozend over Hillbilly Harvest Stock, het aandeel uit de ‘hillbilly-staat’ Kentucky. Die term hillbilly is de vanouds ietwat neer- buigende aanduiding van de arme en wei- nig beschaafde bevolking in het oosten van de VS, grofweg daar waar het middel- gebergte de Appalachen ligt. Wie de sfeer van dit gebied wil proeven, kan kijken naar de film Hillbilly Elegy op Netflix, geba-


seerd op de bestseller van diezelfde J.D. Vance.


Versleten tradities Een ietwat achtergebleven ruraal gebied dus, ook nog eens zonder een grote agra- rische, laat staan tuinbouwtraditie. “Bour- bon-whisky en steenkool, dát is onze tra- ditie”, vat Webb samen. “Wij stonden tot nu toe bekend als de energieleverancier van de VS, de bron van goedkope elektri- citeit voor heel het oosten.” Maar nu de kolenmijnen sluiten, is er bin- nen de staat wel het gevoel dat er een nieuwe rol kan zijn als leverancier van ge- zond voedsel. Webb: “We hebben daar- voor ook het voordeel van onze ligging. Binnen een dag bereik je met een vracht- wagen hier vandaan 70% van de VS. Heel de oostkust, van Boston tot aan Florida, en landinwaarts tot aan de Mid-West, kunnen we dezelfde dag beleveren. We hoeven


‘De glastuinbouw was een verborgen schat, die nu wordt ontdekt’


Bedrijfsprofiel


Naam: AppHarvest Plaats: Morehead, Kentucky, Verenigde Staten


Ondernemer: Jonathan Webb Teelt: 24 hectare tomaten en nog eens vier locaties in aanbouw van respectie- velijk 24 hectare voor groenten en zacht- fruit, 12 hectare voor aardbeien en twee keer 6 hectare voor bladgroenten, alle- maal in Kentucky. Strategie: AppHarvest is in 2017 van start gegaan als modern glastuinbouw- bedrijf in een staat die geen enkele tra- ditie had in deze landbouwsector. Initia- tiefnemer Webb positioneert het bedrijf als een techbedrijf en zet sterk in op nieuwe technieken als digitalisering, AI en robotisering. Voor die laatste ambitie nam AppHarvest eerder dit jaar robot- ontwikkelaar Root AI over.


dus niet ook nog ergens anders kassen te gaan bouwen.” De celebrity schrijver en durfinvesteerder Vance is inmiddels alweer uit de Raad van Bestuur van AppHarvest gestapt, om zich te richten op zijn politiek ambitie: hij wil senator worden van Ohio, de staat ten noorden van Kentucky. Het heeft de board room van AppHarvest er niet min- der divers op gemaakt. Webb leidt een techbedrijf met om hem heen stuk voor stuk hoogopgeleide mannen en vrouwen die her en der in de wereld al volop heb- ben geroken aan de wereld van big busi- ness, big tech én big capital. En, tamelijk onderaan in het rijtje board- members, de Engelse tomatenteler Tim Robinson als ‘Vice President of Production’. Natuurlijk, de teelt moet kloppen, maar zoals gezegd, AppHarvest is niet voor niks genoteerd op de Nasdaq: het afficheert zich eerst en vooral als techbedrijf.


Jonathan Webb, CEO AppHarvest. 8


Momentum overbrengen En daarom kwam Webb nu naar Neder- land. Om hier uit te dragen dat de kansen in de VS voor de Nederlandse tuinbouw- techniekbedrijven een nieuwe dimensie hebben gekregen. “Het is lang niet mijn


▶ GROENTEN & FRUIT | 13 augustus 2021


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48