search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Met de overname van robotontwikkelaar Root AI begon ook de ombouw van een algemene oogstrobot naar een tomaten- plukrobot.


die hier mee zouden willen doen. Maar als je wint, dan win je ook goed en al je het hier in Kentucky kunt maken, dan krijg je telefoontjes vanuit heel de VS en vanuit heel de wereld.”


Plukrobot in 2022 operationeel Niet alleen bouwt AppHarvest state of the art kassen, het bedrijf van Webb kan met het door de beursgang gegenereerde ka- pitaal ook een absolute voorloper worden.


Water is in het oosten van de VS, anders dan in het zuiden en westen, geen beper- king.


Dat kwam eerder dit jaar het helderst naar voren toen AppHarvest robotontwikkelaar Root AI overnam. “We zijn met de mensen van Root AI bezig met een plukrobot, met artificial intelli- gence voor het sturen van de kas en met het ontwikkelen van autonome teelt. We verwachten in het laatste kwartaal van 2022 een operationele tomatenplukrobot gereed te hebben. Voor in onze eigen kas, maar ook als een product voor telers over de hele wereld. Want we hebben allemaal dezelfde knelpunten als het om arbeid gaat.” Overigens is gebrek aan voldoende perso- neel juist in een economisch niet zo ge- weldig bloeiende staat als Kentucky ook weer niet zo nijpend. Webb: “We kregen tijdens Covid 8.000 sollicitaties binnen. We hebben 500 mensen aangenomen. Men- sen hier willen werken, willen een goede baan, met goede arbeidsvoorwaarden en gezondheidsverzekering. En ja, dan ook graag in een zinvolle sector als de groen- teteelt.”


▶ GROENTEN & FRUIT | 13 augustus 2021 11


FOTO: BRIAN PG CAMPBELL


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48