search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
FOTO: CHRIS RADCLIFFE


FOTO: CHRIS RADCLIFFE


OPENING ▶▶▶ INTERNATIONAAL ▶▶▶ TUINBOUWTECHNIEK ▶▶▶ VS


‘Uitdaging VS is kans voor Nederland’


De tomatenpolukrobot van AppHarvest zou in het vierde kwartaal van 2022 volle- dig operationeel en ‘commercially viable’ moeten zijn.


ouderwets idee van wat kassen zijn. “Zeg je ‘greenhouse’ dan zien veel Amerikanen nog een plastic boogkas voor zich met teelt in de grond. Dat is een van de uitda- gingen van onze sector: reframing wat een kas anno 2021 is. In heel de VS staat nu 6 à 700 hectare aan moderne kassen. Er is hier een groot gebrek aan kennis en ervaring. Onze uitdaging is de kans voor Nederland.” Ten opzichte van vertical farming in geslo- ten gebouwen is het gebruik van zonlicht uiteraard hét voordeel, doceert Webb. “Dat hoef ik Nederlanders niet uit te leg- gen, maar investeerders wel.” Ook het zeer efficiënte gebruik van water is een punt waar AppHarvest op hamert. In Mexico waar veel van de groenten voor de Ameri- kaanse markt vandaan komen, is water schaars, maar gebruiken telers veel meer per eenheid product. En ook in Californië, tot op heden de groenteschuur van de VS, is droogte een groot probleem. “De rook van de bosbranden in het uiter- ste westen veroorzaakt zelfs tot aan de oostkust smog, tot in New York, tot aan bij ons in Kentucky. Dus iedereen is zich er wel van bewust dat de klok van klimaat- verandering tikt. Maar waar niet iedereen


10


zich van bewust is: hier in Kentucky valt de laatste jaren juist méér regen. Water is hier geen beperkende factor.”


Geld geen beperking En omdat ook geld nauwelijks nog een beperking is, is voor AppHarvest de weg


vrij voor nieuwe kassen. Het gaat voorlo- pig immers toch nog maar om niet meer dan 24 hectare tomaten. Dat areaal wordt binnen afzienbare tijd bijna verdrievou- digd met vijf nieuwe kassen voor meer vruchtgroenten, bladgewassen en aard- beien en ander zachtfruit. En daar stopt de ontwikkeling van de glas- tuinbouw in de oostelijke helft van de VS niet, wat Webb betreft. Graag ziet hij hier een cluster van hightech tuinbouwbedrij- vigheid ontstaan. Juist dat is waar hij in Nederland de geesten rijp voor kwam ma- ken. “In de VS hebben we geen coöperatieve structuur. Het is hier ‘live and die on your own’. Het is een gezonde concurrentie hoor; ik zie andere glastuinbouwbedrijven ook gewoon als collega’s. Maar toch, het blijft zwemmen of zinken. En dat is een ri- sico, ook voor de Nederlandse bedrijven


VS en Kentucky willen wel


Niet alleen investeerders, ook de over- heid is wakker geworden voor de glas- tuinbouw, volgens CEO Jonathan Webb van AppHarvest. De Amerikaanse minis- ter van landbouw komt vermoedelijk binnenkort naar Kentucky, meerdere se- natoren zijn al langs geweest om het te hebben over deze bedrijfstak. “En het gaat dan ook altijd over de rol van Ne- derland. We moeten van dat momen- tum gebruikmaken als bedrijf, als App- Harvest. En onze Nederlandse partners moeten daar ook klaar voor zijn, om nu stappen te gaan zetten.” En dat hoef je Hollandse glastuinbou- wers geen twee keer te zeggen. Een van de CEO’s die Webb op woensdag in Ne-


▶ GROENTEN & FRUIT | 13 augustus 2021


derland bezocht had voor de maandag daarna alweer een vervolgbezoek ge- pland in Kentucky. En andersom komt de gouverneur van Kentucky binnen- kort naar Nederland voor een werkbe- zoek aan de tuinbouw. Webb: “Wat we zeggen is: om de uitda- gingen in de levering van groenten van eigen bodem te kunnen aanpakken hebben we veel mensen en veel partij- en nodig. We hebben al veel stoelen rond de tafel bezet, maar er is nog veel ruimte voor meer mensen, die ook de kennis hebben en de ideeën om deze sector in de VS te laten groeien. We wanna keep inviting people to the party!”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48