search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COLUMN ▶▶▶ Gordiaanse knoop


door Radboud Vorage, secretaris Geothermie Nederland


V


an de week sprak ik met een col- lega die aangesloten is op een stadsverwarmingsnet. Collectie- ve warmte, dat klinkt goedkoop


en ook lekker duurzaam. Samen warmte delen uit natuurlijke bronnen. Geen ver- vuilende energiecentrales of zoemende warmtepompen aan je gevel. Gewoon een kleine warmtewisselaar in je meterkast die netjes bijhoudt hoeveel warmte je af- neemt. Uit interesse onze energierekenin- gen vergeleken. Oeps, dat viel nog niet mee. Ongeveer € 26 per gigajoule en een stevige bijdrage aan vastrecht, onder de noemer ‘gebruiksonafhankelijke tarief’. Dus die aansluiting op een warmtenet komt zeker niet gratis. Met enige schaam- te kwam ik tot de conclusie dat mijn fos- siele aansluiting met aardgas tot op heden


‘Alleen al aankondiging Warmtewet maakt onzeker’


nog goedkoper uitvalt. Even later viel mijn oog op een artikel. Daaruit bleek dat de energiekosten van warmte uit een warm- tenet gekoppeld zijn aan de prijs van aard- gas. Dus naast een stevige vastrechtbijdra- ge komt daar met de huidige stijgende gasprijzen straks ook een hogere prijs per gigajoule bij. Intussen doet de overheid haar best om de energietransitie te pre- senteren als een mooie ‘winstpakker’ voor de samenleving, maar daar hoort dan wel een eerlijke ‘bijsluiter’ bij. Om alles recht- vaardig te laten verlopen is de natuurlijke reflex van beleidsmakers: nieuwe wetge- ving. Bijvoorbeeld de Warmtewet. Iets met


46


warmtekavels, zodat het een beetje lijkt op marktwerking, maar dan in een streng gereguleerd jasje. Een wet waarbij veel mensen uit de praktijk geen beeld hebben van hoe dat in de praktijk moet gaan wer- ken. Alleen al de aankondiging van de wet maakt partijen die nu in de warmtemarkt actief zijn onzeker. Nog meer regels en nog meer onvoorspelbare procedures. Het gevolg is waarschijnlijk: langere project- ontwikkeling, meer ontwikkelkosten, inef- ficiëntie en uiteindelijk voor allemaal een ongetwijfeld rechtvaardige, doch stevig hogere gigajouleprijs voor warmte. Met ie- dere nieuwe wetgeving lijkt er een com-


▶ GROENTEN & FRUIT | 13 augustus 2021


plexere gordiaanse knoop te ontstaan, die zelfs voor deskundigen niet meer te ont- warren is. Het is tijd voor ‘omdenkers’, die niet beginnen met nieuwe knopen te leg- gen, maar kijken welke knopen weggela- ten kunnen worden. De energietransitie vraagt niet om nieuw beleid maar om de- regulatie. Minder op regels sturen, maar meer op resultaat. Zeker met de urgentie van de klimaatverandering zitten we niet te wachten op nieuwe knopenleggers, maar op politici en ambtenaren die kno- pen doorhakken en op een samenleving die een doelgerichte overheid weet te waarderen.


FOTO: STEFAN VORAGE


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48