search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Marcel Belt (Delfland)


‘Teler moet zelf sloot gaan monitoren’


Profiel


Marcel Belt (41) studeerde aan de Haagse Hoge- school en Universiteit Leiden, biologie en be- stuurskunde aan dezelfde universiteit. Bij de gemeente Leiden werd hij programmamanager Duurzaamheid en daarnaast adviseur duurzame


internationale ontwikkeling bij VNG International, met projecten in onder meer Myanmar, Ghana en Zuid-Afrika. Sinds 2015 is Belt algemeen bestuurs-


12 ▶ GROENTEN & FRUIT | 13 augustus 2021


lid van het Hoogheemraadschap van Delfland. In 2019 werd hij gekozen tot hoogheemraad – dagelijks bestuurder – bij Delfland. Zijn porte-


feuille omvat waterkwaliteit, beschikbaarheid van zoet water, biodiversiteit, recreatie en ruimtelijke planvorming. Verder is hij bestuurlijk actief in het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en Nationaal Park Hollandse Duinen.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48