search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COMMENTAAR ▶▶▶ Verborgen schat door Jan Vullings, hoofdredacteur


Hij weet het echt te verkopen: “Onze uitdaging is de kans voor Nederland.” CEO Jonathan Webb van tuin- bouwbedrijf AppHarvest in de Amerikaanse staat Kentucky zoekt partners. Hij wil groeien. De onder- neming staat sinds kort genoteerd aan de Nasdaq, let wel: niet als tuinbouw- maar als techbedrijf! Hij haalde er een half miljard dollar mee op. Tijdens de beursgang werd de handel zelfs even platgelegd. Het aandeel steeg in enkele minuten tot over de 30%. De kassen van AppHarvest verschillen niet van die in Nederland. Maar in de VS heet het ‘tech’ in energie- en waterverbruik, in plantgezondheid en straks in robotisering. In de woorden van Webb herbergt Ne- derland voor de wereld op dit ‘tech’-terrein een ‘ver- borgen schat’. Oké, hij is een Amerikaan, en die weten echt wel hoe zij zaken moeten doen. Maar de kwalificaties zijn te- recht. De Nederlandse glastuinbouw is hightech. En werkt eraan dit nog verder te ontwikkelen. Neem de initiatieven in Wageningen op terrein van sensoren, autonoom telen en robotisering. Nederlandse turn- key-projecten staan in China, Kazachstan, Arabische Golfstaten. Maar er is veel, heel veel geld nodig om de innova- ties ook praktijkrijp te maken. Natuurlijk in de Ne- derlandse tuinbouw zit veel (Rabo-)kapitaal. Maar het Amerikaanse investeringspotentieel is nog veel groter, misschien wel factor 10. Zo’n kapitaalinjectie via de Nasdaq kan de ontwikkeling versnellen in de VS, én daar mikt Jonathan Webb op, mét Nederland- se partners. Qua areaal glas is in de VS ook nog wat te halen: 600 hectare tegenover 10.000 hectare in Nederland. De VS wil groeien om minder afhankelijk te zijn van de import van groenten uit Mexico. Kortom, als Nederland die koploper wil blijven, moet je bijna wel aanhaken. Het is te mooi om te laten lo- pen. Zou je denken. Wat zijn de risico’s? Die afwe- ging moet iedere investeerder of partner zelf maken. Met de Hollandse handelsgeest lijkt dat wel snor te zitten.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48