search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
TEELT ▶▶▶ APPEL ▶▶▶ PEER ▶▶▶ UITGANGSMATERIAAL


Van Montfort weet steeds meer van steeds minder


Specialiseren is het devies bij Van Montfort in Bergeijk. Dat heeft van deze fruitboomkwekerij een belangrijke speler gemaakt in de opkweek van appel- en perenbomen en onderstammen. Beperking in assortiment maakt dat het bedrijf de teelt van deze gewassen tot in de kleinste details heeft uitgewerkt en in de vingers heeft.


REPORTAGE | door Andrea Disco G


uus van Montfort is sinds 2006 officieel eigenaar van het be- drijf, waar hij drie jaar eerder al zijn eerste eigen bomen uit-


plantte. Feitelijk waren het toen nog twee bedrijven naast elkaar. Anno 2021 produ- ceert hij jaarlijks 300.000 bomen en 5 mil- joen onderstammen. Die onderstammen worden als onderstam verkocht, of als halfproduct met een ent erop. “8 millime- ter is de minimale maat, onderstammen die dat niet halen worden gestapeld”, ver- telt Van Montfort. “Dan worden ze nog een keer uitgeplant, om op dikte te ko- men.” Het aantal onderstammen waarbij dat noodzakelijk is, is gering. “Inmiddels heb-


Bedrijfsprofiel


Naam: Vruchtboom- en onderstammen- kwekerij Van Montfort Plaats: Bergeijk (N.-Br.) Ondernemer: Guus van Montfort Areaal: 48 hectare Specialisatie: appel- en perenbomen, met wat akkerbouw voor de vruchtwisseling.


38


Een met het bedrijf samenhangende bezig- heid is het bouwen van machines voor zware of repeterende handelingen zoals een sorteermachine voor onderstammen, maar ook rooimachines en sorteerbanden. Na doorontwikkeling worden bestaande en op zich nog goede machines doorverkocht.


▶ GROENTEN & FRUIT | 13 augustus 2021


ben we zoveel kennis en ervaring dat we dat heel goed kunnen sturen, door te spelen met plantafstanden.”


Voorgeschiedenis Die specialisatie in gewassen is niet altijd zo geweest. Toen opa Gust ruim tachtig jaar geleden het bedrijf begon, was het een gemengd bedrijf met fruit, fruitbo- men, varkens en koeien. “Mijn vader Frits heeft het bedrijf in 1943 overgenomen en maakte er een plantaardig bedrijf van. Hij heeft zich gespecialiseerd in de opkweek van fruit- en laanbomen. Ook teelde hij kruiden”, vertelt Van Montfort. Wat later, Van Montfort was toen een jaar of twaalf, specialiseerde zijn vader zich verder en is zich gaan toeleggen op de teelt van fruitbomen en onderstammen.


“Toen hadden we nog wel een volledig assortiment, met naast appel- en peren- bomen ook pruimen, kersen en abriko- zen.” Van Montfort heeft in Breda de boom- teeltopleiding gevolgd en is daarna thuis gaan werken. Maar na een jaar of twee kwamen er toch twijfels. “Ik vond dat wat ik deed te weinig uitdagend. Uit- eindelijk ben ik internationaal vrachtwa- genchauffeur geworden, maar dat was het toch ook niet helemaal. Toen de be- drijfsleider van de kwekerij vertrok, kon ik die baan overnemen. Die grotere ver- antwoordelijkheid maakte het interes- santer. Nu zit ik hier echt helemaal op mijn plek.”


Uitbesteden en mechaniseren Vijftien jaar later, sinds hij hier de scepter zwaait, is weinig nog zoals vroeger. “Neem het oculeren. Vroeger zaten we, mijn drie zussen en ik, in de zomervakan- tie zes weken met elkaar in het veld om de klus te klaren. Nu komt er een ocu- leerploeg en is het werk in twee weken klaar.” Ook het enten doet hij niet alle- maal meer zelf. “Jaarlijks laten we ander-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48