search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
GELUIDEN UIT DE TEELT ▶▶▶


‘Voor het eerst in 44 jaar ‘geel’ vanwege Phytoph thora’


Paul Moerman


‘Het is hollen of stilstaan’


PAPRIKA “De productie van paprika is net zo wissel- vallig als het weer deze zomer”, zegt Paul Moerman van Dalipa in Bleiswijk (Z.-H.). “Na een hoos in de productie hebben we in week 32 en 33 weer een behoorlijk dip. Met 4 tot 5 ons per vierkante meter in een week is dat een zeer lage productie. Dit is best wel ongekend in de zomer. In een normale zomer oogsten we wekelijks een kilo.” In de weken 34 en 35 verwacht de te- ler weer een hoos van 2 kilo per vierkante meter per week. “Wellicht kunnen we deze hoge productie nog wat afvlakken door eind week 33 er al met de oogst kort op te zitten en wat bonter te oogsten. Dit is wel afhankelijk van de weersomstandighe- den”, aldus de paprikateler. Hij vervolgt: “Als de plant dan leeg is ge- oogst, is dat wel gunstig voor een goede laatste zetting in week 35 en 36. Want ne- gen weken later, rond 8 november, willen we leeg zijn.” De kwaliteit van de rode paprika’s van het ras Margrethe valt tegen. “Het ras is ge- voelig voor neusrot, maar ook binnenrot. Met de binnenrotproblematiek hebben we al tien jaar te kampen, maar het steekt dit jaar behoorlijk de kop op. Sowieso hebben meerdere rassen er last van, maar dit ras steekt er iets meer bovenuit met paprika’s die binnenrot hebben. Dit is een slechte ontwikkeling. Het is lastig om de vinger erachter te krijgen wat de oorzaak is. Naast rasgevoeligheid ligt het onge- twijfeld aan het wisselende weer met wis- selende plantbelasting.” Door het donkere weer is de plantbelasting lager.


20


BLOEMKOOL “Het mag best wel een tijdje droog blij- ven”, vindt Kees Nieuwboer in Sexbierum (Fr.). Hij runt hier met zijn vrouw al 42 jaar een biologisch teeltbedrijf, waaronder met bloemkool. “De laatste tijd hebben we het plantwerk weleens moeten stelen: de grond even glad trekken, en meteen de planten erin. Ideaal is het niet.” Het vochti- ge weer is wel ideaal voor onkruid, en schimmels. “We kregen voor het eerst in 44 jaar een gele kaart vanwege Phytoph- thora in de pootaardappelen. Dan moet je het loof binnen drie dagen doodmaken of afbranden. Dat is wel gelukt, het loof is met droog weer geklapt, en nagebrand. Nu staat er geen blaadje meer op. We zit- ten hier met vier biologische telers, het was bij alle vier raak.” Nieuweboers pootgoed moest midden vo- rige week nog wel gerooid worden. “De winterbloemkool heeft nu even voorrang. Ik kreeg gisteren de planten binnen, die moeten de grond in. Verder zijn ze de sja- lotten aan het lichten. Die teelt is goed, maar met het nodige onkruid. Dat veld was vorig jaar nog grasland, met een kruidenrijk


Kees Nieuweboer


graslandmengsel om te maaien voor een biologische geitenhouderij. Die kruiden zouden fungeren als een natuurlijk ontwor- mingsmiddel. Daar zit ook cichorei bij, dat doet het nu meer dan goed. Met het klap- pen van het sjalottenloof wordt die chicorei opgeruimd, maar het zal even tijd kosten om het materiaal te laten besterven.“ De bloemkoolteelt loopt heel behoorlijk, in de zomer met de rassen Toledo (Bejo), Aero- space (Syngenta) en Whiton (Sakata) “Zo spreiden we het risico. Het ene ras is het andere niet, maar de kwaliteit is gemid- deld genomen niet verkeerd.” Vooral over Whiton is hij enthousiast, “soms met zowat 100% oogst, een prachtras.”


Kees Nieuweboer moest door Phytophthora zijn pootgoedteelt voortijdig afbre- ken. De aardappelen moeten gerooid worden, maar pas na het planten van zijn winterbloemkool.


▶ GROENTEN & FRUIT | 13 augustus 2021


FOTO: ROEL DIJKSTRA


FOTO: MARK PASVEER


FOTO: ANNE VAN DER WOUDE


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48