search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Michel van der Spek (l.) en Jochum Genuït bij de ultrafiltratie-installatie.


Ziektevrij De UF-installatie heeft een capaciteit van 36 m3


nodig is. Hiermee kan het paprikabedrijf zowel het drainwater als het regenwater uit het bassin van 4.000 m3


behandelen.


“Een apart ontsmettingssysteem voor het regenwater wordt te duur. Want in het re- genwater kwamen we ook sporen van Py- thium en Phytophtora tegen, die we eruit willen halen. Iedere maand laten we alle silo’s en het waterbassin bemonsteren op infecties. Vanaf december, toen we de UF-installatie in gebruik hebben geno- men, is tot nu toe al het behandelde water ziektevrij. Hierdoor zien de wortels in de mat er gezond uit.” De installatie schakelt automatisch om van drain- naar regenwater. Dit wordt aange- stuurd door niveauregelaars in de silo’s. Een voordeel van de installatie vindt de teelt- manager het onderhoudsgemak en de lage operationele kosten. De installatie verbruikt weinig energie: 0,2 kilowatt/m3


. Op afstand


is de installatie volledig bestuurbaar en is service en begeleiding te verlenen.


/uur en kan 24/7 doordraaien als dat


Schoner water Volgens de technisch directeur is het UF-water veel schoner dan bij uv of verhit- ten. “De gangbare technieken doden tot 99,9% (log 2) af. Onze UF-membranen vangen aaltjes en schimmels tot 100% af, bacteriën tot 99,999999% (log 8) en virus- sen tot 99,999% (log 5). Dit lijkt een klein verschil, maar is ruim 1.000× beter. De wa- terkwaliteit die we na de silo meten, als het water gebruikt gaat worden voor de teelt, heeft nog steeds 0,0% infecties van bacterie en schimmels.” Omdat het behandelde water na het membraan aanzienlijk schoner is, is het ook veel beter infectievrij te houden door een lage dosis waterstofperoxide of chloor dioxide mee te doseren. Hierdoor is de infectiedruk in de silo en het leidingen- werk achter de UF-installatie goed onder controle te houden.


Membraanvervuiling Genuït: “Over de resultaten van UF zijn te- lers positief, maar het heeft een negatief imago. Dat komt door de vervuiling van


de membranen. Dit probleem hebben we opgelost met verschillende schoonmaak- programma’s in de software. Als door ver- vuiling het drukverschil oploopt, gaat er automatisch een wasprogramma draaien, zodat de membranen schoon blijven. Af- hankelijk van de soort vervuiling wordt daar loog of zuur bij gebruikt.” De installatie wordt één keer per uur te- ruggespoeld, waarvoor UF-behandeld water wordt gebruikt. Het terugspoelwa- ter gaat terug naar de onbehandelde wa- tersilo. Tijdens het terugspoelen produ- ceert de installatie door en stopt daar niet mee. De teeltmanager: “Het systeem reinigt zichzelf en bevat geen uv-lampen. Voorbehandeling van troebel water is niet nodig om voldoende lichtdoorla- tendheid te hebben voor een effectieve ontsmetting.” De technisch directeur vult aan dat ijzerchelaten ook problemen ge- ven bij uv, omdat ze neerslaan op de lam- pen. “En bij verhitters moet veel worden aangezuurd om dat proces goed te laten verlopen, anders vervuilen de warmte- wisselaars.”


▶ GROENTEN & FRUIT | 13 augustus 2021 37


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48