search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
TEELT ▶▶▶ KENNIS


Gilde kan bewaarde kennis ontsluiten


Het Gilde van de Groene Vingers is een instrument in wording om bewaarde vakkennis te ontsluiten. Vollegrondsgroente.net ziet verschillende taken weggelegd voor ‘oude meesters’. Het zijn nieuwe tijden, er worden andere skills gevraagd, waaraan het oude vakmanschap kan bijdragen.


VAK | door Marga van der Meer E


en nieuwe benadering voor het overdragen van vakkennis wordt gezocht in het principe van ‘mees- ters en gezellen’. Daarom is door


Vollegrondsgroente.net gekozen voor de naam Gilde, en wel het ‘Gilde van de Groe- ne Vingers’. Initiatiefnemer Ulko Stoll spreekt over een pilot. “Het idee leeft al vijf jaar en is mede ingefluisterd door een voorzitter van destijds een landelijke stu- dieclub.” Stoll verwijst naar de tijd toen het NTS-netwerk nog actief was en later LTO- Groeiservice. “Toen waren er regionale en landelijke studieclubs, een voorzitters- en een vakgroepoverleg. Maar net zoals be- langenbehartiging is veranderd, is ook kennisuitwisseling op een andere leest geschoeid. We trekken nu vooral samen op in onderzoeks- en educatieve projec- ten.”


Balans vinden Dat het Gilde nu van zich laat horen heeft twee oorzaken. Ten eerste waren de eerste Gilde-leden al actief bij het beoordelen van uitgezette rassenvergelijkingsproe- ven. Ten tweede heeft Vollegrondsgroen- te.net zich verbonden aan projecten als Duurzame Bloemkool en Biodivers Perspec- tief. Hieraan nemen ook het Clusius Colle- ge, de Aeres Hogeschool en Universiteiten deel. Stoll: “Met name de jonge generatie heeft behoefte aan praktijkkennis. Voor-


30


heen kwam je als agrariër van school met weinig weet van bedrijfseconomie en marketing. Tegenwoordig is het eerder an- dersom. We moeten hierin weer een ba- lans vinden.”


Nieuwe tijden Netwerkmanager Erna Steenhuis sluit zich hierbij aan. “Succesvolle ondernemingen munten uit in bedrijfsvoering en manage- ment. Tegelijkertijd worden ze gedwon- gen om maatregelen als gewasbescher- ming, bodembewerking en bemesting in een ander licht te zien. Daar kan ‘oude kennis’ een rol in spelen.” Als projectleider van de broccoli- en bloemkoolwerkgroep


heeft Steenhuis de eerste Gilde-leden aan het werk gezien bij het beoordelen van rassen. “We zijn er heel blij mee. Telers hebben het in de teeltperiode te druk voor deze activiteit. Je moet wel flexibel zijn, want het is slecht te plannen.”


Mogelijke taken Naast het (mede)beoordelen van rassen- proeven, zijn de Gilde-leden in theorie be- schikbaar voor studieactiviteiten en ande- re kennisdeling. “Dat is geen moeten, je doet wat bij je past”, reageert Steenhuis. Ton Slagter en Siem Groen beoordeelden dit jaar de bloemkoolpotplantenproef. Het betreft geen officieel rassenonder- zoek, maar een planting waarbij nieuwe rassen worden vergeleken. Slagter – fir- mant van teeltbedrijf P.N. Slagter in Andijk – is eerder tijdelijk ingevallen als docent Akkerbouw bij het Clusius College. “Leuk werk, maar het heeft niet mijn voorkeur. In de schoolbanken zijn studenten toch minder betrokken. Ik zie mezelf meer als


Broccolispecialist Cees Botman: “Ik kan het verhaal goed vertellen. Graag met hu- mor, dan blijft de boodschap vaak beter hangen.”


▶ GROENTEN & FRUIT | 13 augustus 2021


FOTO: MARGA VAN DER MEER FOTO: ERNA STEENHUIS


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48