search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
TEELT ▶▶▶ WATER ▶▶▶ ONTSMETTING


Hoge ontsmetting met ultrafiltratie


Ultrafiltratie (UF) is geen nieuwe ontsmettingstechnologie, maar de toepassing in de glasgroenteteelt wel. Verhitten, uv en ozon zijn de gebruikelijke toepassingen voor ontsmetting. Paprikabedrijf Verduras koos voor UF, vanwege de hoge reinigingswaarde en stabiliteit van het systeem.


VAK | door Harry Stijger U


ltrafiltratie is een membraan- technologie waarmee regen-, oppervlakte- en recirculatiewa- ter is te ontsmetten. Met deze


techniek worden organische vervuiling, aaltjes, schimmels, bacteriën en virussen en andere deeltjes in het water afgevan- gen. Bij UF is het membraan grover dan bij omgekeerde osmose. Hierdoor worden meststoffen, gewasbeschermingsmidde- len en wortelexudaten er niet uitgehaald. Dat bespaart kosten bij het recirculeren van water.


Robuuste installatie Mienis Waterzuivering is er als eerste in geslaagd om voor de tuinbouw een volle- dig geautomatiseerde, onderhoudsarme en robuuste UF-installatie te ontwikkelen, waarmee water van infecties is te ont- doen. Het te behandelen water gaat eerst door een disc-filter (van 50 micron) om de grofste vervuiling eruit te halen. Daarna gaat het water door het membraan heen. “Dit is een dead-end systeem met 100% rendement. Bij omgekeerde osmose heb je altijd een bepaald percentage breinwa- ter”, zegt Jochum Genuït, technisch direc- teur van Mienis Waterzuivering. In vergelijking met andere ontsmettings- technieken, zoals verhitten, uv en ozon, worden bij UF de bacteriën, schimmels en virussen niet afgedood, maar weggefil-


36


terd. Genuït: “Omdat infecties niet het fil- ter kunnen passeren, kunnen ze niet aan de schone waterkant van het membraan komen en geen schade aanrichten. Bo- vendien blijven er geen afgedode micro- organismen en organische vervuiling ach- ter, die een voedingsbodem voor nog le- vende bacteriën en virussen kunnen zijn. Dit maakt de membraantechnologie een betrouwbare techniek.”


Hoge capaciteit Het paprikabedrijf Verduras (8,5 hectare) in Bleiswijk was vorig jaar op zoek naar


een waterontsmettingssysteem vanwege virussen en schimmels, zoals Pythium, Phytophtora en Fusarium. Het bedrijf teelt van half januari tot half november op steenwol rode paprika’s (ras Red Wing). “Een veelgebruikt ontsmettingssysteem is uv, maar het kan ook anders met UF”, zegt teeltmanager Michel van der Spek. “Om verschillende redenen hebben we voor ul- trafiltratie gekozen. Zo is de reinigings- waarde hiervan hoger dan bij alternatieve ontsmettingssystemen. En ook de stabili- teit van het systeem. Er is in de tijd geen verloop van de werkzaamheid. Van colle- ga-telers horen we dat in loop van de tijd de werkzaamheid van uv-lampen afneemt door vervuiling en veroudering, omdat de lumen dalen. Om dan hetzelfde ontsmet- tingsresultaat te bereiken, moet er een la- gere flow door de uv-installatie heen, waardoor de capaciteit lager is. Wij kiezen voor een hoge ontsmettingscapaciteit.”


In de steenwolmat zijn gezonde wortels te zien. ▶ GROENTEN & FRUIT | 13 augustus 2021


FOTO’S: HARRY STIJGER


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48